ESPORTS - - 21/04/2017 11:14
Trải qua hàng loạt những phiên bản update lớn nhỏ, FIFA Online 3 Việt Nam sắp tới có thể đón nhận loại thẻ mới nhất Europe Legends.
ESPORTS - - 26/04/2016 14:00
Theo thông báo trên trang chủ cũng như fanpage chính thức, FO3 Việt Nam sẽ tiến hành cập nhật Mini Roster Update vào ngày mai.
Xem thêm