ESPORTS - - 11/04/2017 10:43
Đây là những vị tướng có khả năng "cover" xạ thủ cũng như giúp game trở lên dễ dàng hơn.
ESPORTS - - 31/01/2017 20:00
Nhìn chung thì vị trí Hỗ Trợ LMHTvẫn chưa có thêm những cái tên nào quá mới mẻ!
ESPORTS - - 16/12/2015 09:10
Soraka một vị tướng không được phổ biến hay nổi bật cho lắm, cũng như không được ưa dùng trên đấu trường chuyên nghiệp, đã bị giảm sức mạnh.
Xem thêm