Tất tần tật về các loại vũ khí trong Call of Duty: Mobile

05/10/2019 14:09
Tất tần tật về các loại vũ khí trong Call of Duty: Mobile

Nếu đang chơi Call of Duty: Mobile, chắc chắn bạn cũng nên tìm hiểu và biết qua những thông tin về các loại vũ khí trong game bắn súng này để có thể sử dụng chúng một cách thành thạo nhất cũng như mang lại hiệu quả tốt nhất.

Hệ thống vũ khí trong Call of Duty: Mobile vô cùng đa dạng và phong phú. Có thể nói, trong số các sản phẩm game hành động bắn súng, đây là trò chơi có số lượng vũ khí nhiều và ấn tượng nhất từ trước tới giờ. 

Call of Duty: Mobile cho Android Call of Duty: Mobile cho iOS

Danh sách vũ khí trong Call Of Duty: Mobile

 • Phân cấp súng trong Call Of Duty: Mobile theo sức mạnh
  • 1. Phân cấp súng trường tấn công
  • 2. Phân cấp súng bắn tỉa
  • 3. Phân cấp súng tiểu liên
  • 4. Phân cấp súng máy hạng nhẹ
  • 5. Phân cấp súng ngắn
  • 6. Phân cấp súng lục
 • Phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile 
  • 1. Súng Assault Rifle trong Call Of Duty: Mobile
  • 2. Súng Sniper Rifles trong Call Of Duty: Mobile
  • 3. Súng Submachine Gun (SMG) trong Call Of Duty: Mobile
  • 4. Súng Light Machine Guns (LMG) trong Call Of Duty: Mobile
  • 5. Súng Shotguns trong Call Of Duty: Mobile
  • 6. Súng Pistols trong Call Of Duty: Mobile
  • 7. Vũ khí khác trong Call Of Duty: Mobile

Các loại vũ khí trong COD Mobile bao gồm 7 loại, mỗi loại đều có những đặc điểm riêng về sức mạnh, cách sử dụng cũng như các tính năng khác. 

Phân cấp súng trong Call Of Duty: Mobile theo sức mạnh

Nếu để phân chia vũ khí trong game FPS này theo cấp độ sức mạnh, chúng ta có thể xếp hạng chúng thành 5 cấp, mỗi cấp sẽ gồm các loại súng khác nhau, cụ thể: 

CẤP ĐỘ SỐ LƯỢNG VŨ KHÍ
4 AK-47, Type 25, DL Q33, S36
5 M4, AK117, Arctic.50, PDW-57, AKS-74U
7 M16, LK24, M21 EBR, UL736, MSCM, HS0405, J358
8 ASM10, BK57, XPR-50, RPD, Chicom, M4LMG, Striker, MW11
5 HG 40, BY15, HS2126, SMRS, FHJ-18

Ngoài cách phân chia theo sức mạnh chung như trên, chúng ta cũng có thể lọc riêng danh sách súng này và phân chia sức mạnh theo từng dòng riêng, cụ thể: 

1. Phân cấp súng trường tấn công

CẤP ĐỘ VŨ KHÍ
BK57, ASM10
LK24, M16
M4, AK117
Type 25, AK-47

2. Phân cấp súng bắn tỉa

CẤP ĐỘ VŨ KHÍ
XPR-50
M21 EBR
Arctic.50
DL Q33

3. Phân cấp súng tiểu liên

CẤP ĐỘ VŨ KHÍ
HG 40
Chicom
MSMC
PDW-57, AKS-74U

4. Phân cấp súng máy hạng nhẹ

CẤP ĐỘ VŨ KHÍ
RPD, M4LMG
UL736
S36

5. Phân cấp súng ngắn

CẤP ĐỘ VŨ KHÍ
BY15, HS2126
Striker
HS0405

6. Phân cấp súng lục

CẤP ĐỘ VŨ KHÍ
MW11
J358
 

Phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile 

Hệ thống vũ khí của Call Of Duty Mobile được chia thành 7 loại, bao gồm: 

 • Súng trường tấn công - Assault Rifle
 • Súng bắn tỉa - Sniper Rifles
 • Súng tiểu liên - Submachine Gun
 • Súng máy hạng nhẹ - Light Machine Guns
 • Súng săn - Shotguns
 • Súng lục - Pistols
 • Vũ khí khác - Launchers, Melee Weapons

Dưới đây sẽ là những thông tin, thông số chi tiết về từng dòng vũ khí cũng như các loại súng thuộc từng dòng, cụ thể: 

1. Súng Assault Rifle trong Call Of Duty: Mobile

1.1 - M16 

M16
Sức tấn công Súng M16 trong 65
Tốc độ bắn 45
Độ chính xác 70
Khoảng cách 60
Độ linh hoạt 60

1.2 - M4

M4
Sức tấn công Súng M4 trong 45
Tốc độ bắn 60
Độ chính xác 70
Khoảng cách 45
Độ linh hoạt 60

1.3 - Type 25

TYPE 25
Sức tấn công Súng Type 25 trong 55
Tốc độ bắn 70
Độ chính xác 45
Khoảng cách 60
Độ linh hoạt 60

1.4 - LK24

LK24
Sức tấn công Súng G37H trong 45
Tốc độ bắn 60
Độ chính xác 67
Khoảng cách 50
Độ linh hoạt 60

1.5 - ASM10

ASM10
Sức tấn công Súng ASM10 trong 60 
Tốc độ bắn 55
Độ chính xác 50
Khoảng cách 55
Độ linh hoạt 55

1.6 - AK47

AK47
Sức tấn công 70
Tốc độ bắn 55
Độ chính xác 45
Khoảng cách 65
Độ linh hoạt 60

1.7 - AK117

AK117
Sức tấn công Súng AK117 trong 50
Tốc độ bắn 70
Độ chính xác 55
Khoảng cách 45
Độ linh hoạt 60

1.8 - BK57

BK57
Sức tấn công 48
Tốc độ bắn 63
Độ chính xác 65
Khoảng cách 60
Độ linh hoạt 50

2. Súng Sniper Rifles trong Call Of Duty: Mobile

2.1 DL-Q33

DL-Q33
Sức tấn công 85
Tốc độ bắn 15
Độ chính xác 60
Khoảng cách 25
Độ linh hoạt 75

2.2 - XPR 50

XPR 50
Sức tấn công Súng bắn tỉa XPR50 trong 80
Tốc độ bắn 20
Độ chính xác 55
Khoảng cách 90
Độ linh hoạt 45

2.3 - M21 EBR

M21 EBR
Sức tấn công Súng M21 EBR trong 85
Tốc độ bắn 15
Độ chính xác 60
Khoảng cách 95
Độ linh hoạt 45

2.4 - Arcitc 50

ARCTIC 50
Sức tấn công 90
Tốc độ bắn 10
Độ chính xác 60
Khoảng cách 95
Độ linh hoạt 50

3. Súng Submachine Gun (SMG) trong Call Of Duty: Mobile

3.1 - PDW-57

PDW-57
Sức tấn công Súng PDW-57 trong 90
Tốc độ bắn 50
Độ chính xác 40
Khoảng cách 25
Độ linh hoạt 75

3.2 - AKS-74U  

AKS-74U
Sức tấn công Súng AKS-74U trong 80
Tốc độ bắn 60
Độ chính xác 55
Khoảng cách 35
Độ linh hoạt 75

3.3 - MSMC

MSMC
Sức tấn công Súng MSMC trong 75
Tốc độ bắn 70
Độ chính xác 45
Khoảng cách 30
Độ linh hoạt 80

3.4 - HG40 

HG40
Sức tấn công Súng HG40 trong 75
Tốc độ bắn 40
Độ chính xác 60
Khoảng cách 40
Độ linh hoạt 75

3.5 - Chicom

CHICOM
Sức tấn công 75
Tốc độ bắn 65
Độ chính xác 60
Khoảng cách 40
Độ linh hoạt 80

4. Súng Light Machine Guns (LMG) trong Call Of Duty: Mobile

4.1 - S36

S36
Sức tấn công Súng S36 trong 70
Tốc độ bắn 60
Độ chính xác 45
Khoảng cách 55
Độ linh hoạt 40

4.2 - UL736 

UL736
Sức tấn công 70
Tốc độ bắn 60
Độ chính xác 45
Khoảng cách 55
Độ linh hoạt 60

4.3 - RPD

RPD
Sức tấn công Súng RPD trong 65
Tốc độ bắn 65
Độ chính xác 40
Khoảng cách 50
Độ linh hoạt 40

4.4 - M4LMG

M4LMG
Sức tấn công Súng L4LMG trong 60
Tốc độ bắn 55
Độ chính xác 60
Khoảng cách 45
Độ linh hoạt 40

5. Súng Shotguns trong Call Of Duty: Mobile

5.1 - BY15 

BY15
Sức tấn công 85
Tốc độ bắn 20
Độ chính xác 80
Khoảng cách 30
Độ linh hoạt 75

5.2 - HS0405 

HS0405
Sức tấn công 90
Tốc độ bắn 5
Độ chính xác 85
Khoảng cách 30
Độ linh hoạt 75

5.3 - HS2126

HS2126
Sức tấn công 60
Tốc độ bắn 55
Độ chính xác 60
Khoảng cách 45
Độ linh hoạt 40

5.4 - Striker 

STRIKE
Sức tấn công Súng Strike trong 85
Tốc độ bắn 15
Độ chính xác 85
Khoảng cách 30
Độ linh hoạt 75

6. Súng Pistols trong Call Of Duty: Mobile

6.1 - MW11

MW11
Sức tấn công 65
Tốc độ bắn 40
Độ chính xác 15

6.2 - J358

J358
Sức tấn công 80
Tốc độ bắn 15
Độ chính xác 40

7. Vũ khí khác trong Call Of Duty: Mobile

7.1 - SMR-S

SMR-S
Sức tấn công Vũ khí SMR-S trong 95
Tốc độ bắn 10
Độ chính xác 70

7.2 - FHJ-18 AA

FHJ-18 AA
Sức tấn công Súng FHJ-18 AA trong 90
Tốc độ bắn 10
Độ chính xác 90

Ngoài những loại súng kể trên, COD Mobile còn có một số vũ khí đặc biệt khác như: 

 • Lựu đạn: Khói, nổ, flash, gây choáng...
Lựu đạn trong COD Mobile
Lựu đạn trong COD Mobile
 • Vũ khí cận chiến: Dao găm, rìu, xẻng
Rìu trong Call of Duty: Mobile
Xẻng trong Call of Duty: Mobile

Theo tip.download.com.vn

0 Bình luận
Game Offline - - 24/05/2020 10:00
Đây cũng là ước muốn của rất nhiều game thủ Việt.
Game Offline - - 24/05/2020 09:00
Gặp những con này thì thôi, chắc anh em quit game dần đi.
Game Offline - - 23/05/2020 09:30
Lỗi game dẫn tới việc ảnh hưởng tới kết quả của cả một giải đấu cũng là điều khá hiếm gặp.
Game Offline - - 22/05/2020 09:30
Với 2 chiếc máy tính, 1 chiếc webcam cùng kĩ năng lập trình chuyên nghiệp, Leon Hillman đã tự chế thành công công nghệ ô tô tự lái cho tựa game GTA 5.
Game Offline - - 21/05/2020 09:30
Bí mật của GTA rất nhiều, nhưng không phải ai cũng biết tới.
Game Offline - - 20/05/2020 09:00
Trong những tựa game này, những con bot và NPC sở hữu trí thông minh IQ vô cực.
Game Offline - Phong Vũ - 18/05/2020 02:00
(infogame.vn) - Việc bổ sung 4 tựa game này đưa thư viện trò chơi cổ điển Nintendo Switch Online lên 82 tựa game.
ESPORTS - T.X - 27/05/2020 19:30
(infogame.vn) - Vậy là sau 4 tháng với những trận chiến nảy lửa đã tạo nên kỷ lục về số lượng người xem lớn nhất trong lịch sử, giải đấu quốc nội hấp dẫn nhất hành tinh Viettel 5G Đấu Trường danh Vọng mùa Xuân 2020 đã chính thức khép lại.
GAME ONLINE - Phong Vũ - 27/05/2020 17:00
(infogame.vn) - Hello Games cũng cho biết No Man's Sky sẽ có phiên bản PC tương thích Windows 10...
GAME ONLINE - Phong Vũ - 27/05/2020 16:30
(infogame.vn) - NPH Funtap chính thức xác nhận thông tin sẽ cho ra mắt game nhập vai đánh theo lượt lấy chủ đề Naruto mang tên Hỏa Chí Anh Hùng trong thời gian tháng 6 tới đây.
TIN TỨC - Phong Vũ - 27/05/2020 16:00
(infogame.vn) - Đồng thời, Blizzard đang xem xét tổ chức một sự kiện trực tuyến với nội dung tương tự BlizzCon vào đầu năm 2021.
GAME MOBILE - Phong Vũ - 27/05/2020 14:00
(infogame.vn) - Điều khiến giới game thủ ấn tượng nhất ở Nhất Mộng Giang Hồ là hàng loạt các tuyệt thế võ công Kim Dung được tái hiện đầy chân thực, mở ra cuộc phân tranh chốn võ lâm khốc liệt nhất…
GAME ONLINE - Phong Vũ - 27/05/2020 13:00
(infogame.vn) - Đây là một game bắn súng khai thác bối cảnh vòng lặp thời gian, cho phép người chơi hợp tác cùng chính bản thân mình ở cả quá khứ và tương lai.
CỘNG ĐỒNG 360 - T.X - 27/05/2020 13:00
(infogame.vn) - Sau khi giành chức vô địch ĐTDV Mùa Xuân 2020, ADC đã cùng bạn gái Kim Chung cùng nhau đi "du hí" tại Đà Lạt.
ESPORTS - - 27/05/2020 11:30
Vô địch Mùa Xuân là đáng mừng, nhưng trong một mùa giải LMHT, giải đấu Mùa Hè luôn quan trọng hơn vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến chiếc vé đi CKTG. F
ESPORTS - Phạm Lê - 27/05/2020 11:00
(infogame.vn) - Như thông báo trước đó, Battle Pass của kỳ The International 2020 đã được mở bán vào hôm qua.
GAME MOBILE - Phong Vũ - 27/05/2020 11:00
(infogame.vn) - Qua đó mới thấy rằng tựa game chiến thuật “chuẩn 3Q” mới của NPH Gamota đang là chủ đề rất được quan tâm và “nóng” không kém các sản phẩm MMORPG khác trên thị trường.
ESPORTS - Hữu Phong - 27/05/2020 10:00
(infogame.vn) - Không còn là tin đồn, fanpage chính thức của đội tuyển vừa mới đổi tên Saigon Buffalo đã ra thông báo chính thức.
CỘNG ĐỒNG 360 - T.X - 26/05/2020 17:00
(infogame.vn) - Nhìn vào ngoại hình không ai nghĩ nữ streamer này lại đang ở độ tuổi ngoài 30.
ESPORTS - Hữu Phong - 26/05/2020 15:00
(infogame.vn) - Người hâm mộ từ nay có thể yên tâm bởi đây sẽ là tên gọi chính thức cuối cùng của đội tuyển này.
GAME ONLINE - Phong Vũ - 26/05/2020 14:00
(infogame.vn) - Call of Duty: WWII gia tăng số lượng game miễn phí trong tháng 5 của PS Plus, hiện bao gồm Farming Simulator 19 và City: Skylines.
ESPORTS - Khánh Ly - 26/05/2020 13:00
(infogame.vn) - Mặc dù vậy, Mayumi tuyên bố sự nghiệp eSports của cô vẫn chưa chấm dứt tại đây.
Xem thêm