Tất tần tật về các loại vũ khí trong Call of Duty: Mobile

05/10/2019 14:09
Tất tần tật về các loại vũ khí trong Call of Duty: Mobile

Nếu đang chơi Call of Duty: Mobile, chắc chắn bạn cũng nên tìm hiểu và biết qua những thông tin về các loại vũ khí trong game bắn súng này để có thể sử dụng chúng một cách thành thạo nhất cũng như mang lại hiệu quả tốt nhất.

Hệ thống vũ khí trong Call of Duty: Mobile vô cùng đa dạng và phong phú. Có thể nói, trong số các sản phẩm game hành động bắn súng, đây là trò chơi có số lượng vũ khí nhiều và ấn tượng nhất từ trước tới giờ. 

Call of Duty: Mobile cho Android Call of Duty: Mobile cho iOS

Danh sách vũ khí trong Call Of Duty: Mobile

 • Phân cấp súng trong Call Of Duty: Mobile theo sức mạnh
  • 1. Phân cấp súng trường tấn công
  • 2. Phân cấp súng bắn tỉa
  • 3. Phân cấp súng tiểu liên
  • 4. Phân cấp súng máy hạng nhẹ
  • 5. Phân cấp súng ngắn
  • 6. Phân cấp súng lục
 • Phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile 
  • 1. Súng Assault Rifle trong Call Of Duty: Mobile
  • 2. Súng Sniper Rifles trong Call Of Duty: Mobile
  • 3. Súng Submachine Gun (SMG) trong Call Of Duty: Mobile
  • 4. Súng Light Machine Guns (LMG) trong Call Of Duty: Mobile
  • 5. Súng Shotguns trong Call Of Duty: Mobile
  • 6. Súng Pistols trong Call Of Duty: Mobile
  • 7. Vũ khí khác trong Call Of Duty: Mobile

Các loại vũ khí trong COD Mobile bao gồm 7 loại, mỗi loại đều có những đặc điểm riêng về sức mạnh, cách sử dụng cũng như các tính năng khác. 

Phân cấp súng trong Call Of Duty: Mobile theo sức mạnh

Nếu để phân chia vũ khí trong game FPS này theo cấp độ sức mạnh, chúng ta có thể xếp hạng chúng thành 5 cấp, mỗi cấp sẽ gồm các loại súng khác nhau, cụ thể: 

CẤP ĐỘ SỐ LƯỢNG VŨ KHÍ
4 AK-47, Type 25, DL Q33, S36
5 M4, AK117, Arctic.50, PDW-57, AKS-74U
7 M16, LK24, M21 EBR, UL736, MSCM, HS0405, J358
8 ASM10, BK57, XPR-50, RPD, Chicom, M4LMG, Striker, MW11
5 HG 40, BY15, HS2126, SMRS, FHJ-18

Ngoài cách phân chia theo sức mạnh chung như trên, chúng ta cũng có thể lọc riêng danh sách súng này và phân chia sức mạnh theo từng dòng riêng, cụ thể: 

1. Phân cấp súng trường tấn công

CẤP ĐỘ VŨ KHÍ
BK57, ASM10
LK24, M16
M4, AK117
Type 25, AK-47

2. Phân cấp súng bắn tỉa

CẤP ĐỘ VŨ KHÍ
XPR-50
M21 EBR
Arctic.50
DL Q33

3. Phân cấp súng tiểu liên

CẤP ĐỘ VŨ KHÍ
HG 40
Chicom
MSMC
PDW-57, AKS-74U

4. Phân cấp súng máy hạng nhẹ

CẤP ĐỘ VŨ KHÍ
RPD, M4LMG
UL736
S36

5. Phân cấp súng ngắn

CẤP ĐỘ VŨ KHÍ
BY15, HS2126
Striker
HS0405

6. Phân cấp súng lục

CẤP ĐỘ VŨ KHÍ
MW11
J358
 

Phân loại súng trong Call Of Duty: Mobile 

Hệ thống vũ khí của Call Of Duty Mobile được chia thành 7 loại, bao gồm: 

 • Súng trường tấn công - Assault Rifle
 • Súng bắn tỉa - Sniper Rifles
 • Súng tiểu liên - Submachine Gun
 • Súng máy hạng nhẹ - Light Machine Guns
 • Súng săn - Shotguns
 • Súng lục - Pistols
 • Vũ khí khác - Launchers, Melee Weapons

Dưới đây sẽ là những thông tin, thông số chi tiết về từng dòng vũ khí cũng như các loại súng thuộc từng dòng, cụ thể: 

1. Súng Assault Rifle trong Call Of Duty: Mobile

1.1 - M16 

M16
Sức tấn công Súng M16 trong 65
Tốc độ bắn 45
Độ chính xác 70
Khoảng cách 60
Độ linh hoạt 60

1.2 - M4

M4
Sức tấn công Súng M4 trong 45
Tốc độ bắn 60
Độ chính xác 70
Khoảng cách 45
Độ linh hoạt 60

1.3 - Type 25

TYPE 25
Sức tấn công Súng Type 25 trong 55
Tốc độ bắn 70
Độ chính xác 45
Khoảng cách 60
Độ linh hoạt 60

1.4 - LK24

LK24
Sức tấn công Súng G37H trong 45
Tốc độ bắn 60
Độ chính xác 67
Khoảng cách 50
Độ linh hoạt 60

1.5 - ASM10

ASM10
Sức tấn công Súng ASM10 trong 60 
Tốc độ bắn 55
Độ chính xác 50
Khoảng cách 55
Độ linh hoạt 55

1.6 - AK47

AK47
Sức tấn công 70
Tốc độ bắn 55
Độ chính xác 45
Khoảng cách 65
Độ linh hoạt 60

1.7 - AK117

AK117
Sức tấn công Súng AK117 trong 50
Tốc độ bắn 70
Độ chính xác 55
Khoảng cách 45
Độ linh hoạt 60

1.8 - BK57

BK57
Sức tấn công 48
Tốc độ bắn 63
Độ chính xác 65
Khoảng cách 60
Độ linh hoạt 50

2. Súng Sniper Rifles trong Call Of Duty: Mobile

2.1 DL-Q33

DL-Q33
Sức tấn công 85
Tốc độ bắn 15
Độ chính xác 60
Khoảng cách 25
Độ linh hoạt 75

2.2 - XPR 50

XPR 50
Sức tấn công Súng bắn tỉa XPR50 trong 80
Tốc độ bắn 20
Độ chính xác 55
Khoảng cách 90
Độ linh hoạt 45

2.3 - M21 EBR

M21 EBR
Sức tấn công Súng M21 EBR trong 85
Tốc độ bắn 15
Độ chính xác 60
Khoảng cách 95
Độ linh hoạt 45

2.4 - Arcitc 50

ARCTIC 50
Sức tấn công 90
Tốc độ bắn 10
Độ chính xác 60
Khoảng cách 95
Độ linh hoạt 50

3. Súng Submachine Gun (SMG) trong Call Of Duty: Mobile

3.1 - PDW-57

PDW-57
Sức tấn công Súng PDW-57 trong 90
Tốc độ bắn 50
Độ chính xác 40
Khoảng cách 25
Độ linh hoạt 75

3.2 - AKS-74U  

AKS-74U
Sức tấn công Súng AKS-74U trong 80
Tốc độ bắn 60
Độ chính xác 55
Khoảng cách 35
Độ linh hoạt 75

3.3 - MSMC

MSMC
Sức tấn công Súng MSMC trong 75
Tốc độ bắn 70
Độ chính xác 45
Khoảng cách 30
Độ linh hoạt 80

3.4 - HG40 

HG40
Sức tấn công Súng HG40 trong 75
Tốc độ bắn 40
Độ chính xác 60
Khoảng cách 40
Độ linh hoạt 75

3.5 - Chicom

CHICOM
Sức tấn công 75
Tốc độ bắn 65
Độ chính xác 60
Khoảng cách 40
Độ linh hoạt 80

4. Súng Light Machine Guns (LMG) trong Call Of Duty: Mobile

4.1 - S36

S36
Sức tấn công Súng S36 trong 70
Tốc độ bắn 60
Độ chính xác 45
Khoảng cách 55
Độ linh hoạt 40

4.2 - UL736 

UL736
Sức tấn công 70
Tốc độ bắn 60
Độ chính xác 45
Khoảng cách 55
Độ linh hoạt 60

4.3 - RPD

RPD
Sức tấn công Súng RPD trong 65
Tốc độ bắn 65
Độ chính xác 40
Khoảng cách 50
Độ linh hoạt 40

4.4 - M4LMG

M4LMG
Sức tấn công Súng L4LMG trong 60
Tốc độ bắn 55
Độ chính xác 60
Khoảng cách 45
Độ linh hoạt 40

5. Súng Shotguns trong Call Of Duty: Mobile

5.1 - BY15 

BY15
Sức tấn công 85
Tốc độ bắn 20
Độ chính xác 80
Khoảng cách 30
Độ linh hoạt 75

5.2 - HS0405 

HS0405
Sức tấn công 90
Tốc độ bắn 5
Độ chính xác 85
Khoảng cách 30
Độ linh hoạt 75

5.3 - HS2126

HS2126
Sức tấn công 60
Tốc độ bắn 55
Độ chính xác 60
Khoảng cách 45
Độ linh hoạt 40

5.4 - Striker 

STRIKE
Sức tấn công Súng Strike trong 85
Tốc độ bắn 15
Độ chính xác 85
Khoảng cách 30
Độ linh hoạt 75

6. Súng Pistols trong Call Of Duty: Mobile

6.1 - MW11

MW11
Sức tấn công 65
Tốc độ bắn 40
Độ chính xác 15

6.2 - J358

J358
Sức tấn công 80
Tốc độ bắn 15
Độ chính xác 40

7. Vũ khí khác trong Call Of Duty: Mobile

7.1 - SMR-S

SMR-S
Sức tấn công Vũ khí SMR-S trong 95
Tốc độ bắn 10
Độ chính xác 70

7.2 - FHJ-18 AA

FHJ-18 AA
Sức tấn công Súng FHJ-18 AA trong 90
Tốc độ bắn 10
Độ chính xác 90

Ngoài những loại súng kể trên, COD Mobile còn có một số vũ khí đặc biệt khác như: 

 • Lựu đạn: Khói, nổ, flash, gây choáng...
Lựu đạn trong COD Mobile
Lựu đạn trong COD Mobile
 • Vũ khí cận chiến: Dao găm, rìu, xẻng
Rìu trong Call of Duty: Mobile
Xẻng trong Call of Duty: Mobile

Theo tip.download.com.vn

0 Bình luận
Game Offline - Phong Vũ - 23/10/2019 04:30
(infogame.vn) - Nhiều nguồn tin khẳng định về sự xuất hiện của Diablo IV tại sự kiện thường niên của Blizzard. Liệu rằng điều này có thể trở thành sự thật?
Game Offline - - 23/10/2019 03:59
Halloween luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho các tác giả viết truyện kinh dị, làm phim ma hay những trò chơi rùng rợn. Các tựa game kinh dị ngày càng đa dạng, xuất hiện trên cả thiết bị di động cho tới máy tính.
Game Offline - Theo Trí Thức Trẻ - 23/10/2019 09:00
Tưởng game chán cuối cùng lại hay không tưởng.
Game Offline - T.X - 23/10/2019 09:00
(infogame.vn) - Vị đại gia này đã chi đến 1 triệu USD để có được gần 40 đĩa game cổ cực kỳ quý hiếm.
Game Offline - Hữu Phong - 22/10/2019 01:00
(infogame.vn) - Những hình ảnh rò rỉ từ một cuốn sách ảnh tiếng Đức cho thấy nhiều khả năng Blizzard sẽ công bố một bom tấn ở kỳ BlizzCon sắp tới.
Game Offline - Phạm Lê - 22/10/2019 11:30
(infogame.vn) - Basil Hawkins là nhân vật mới xuất hiện có thể chơi được trong One Piece: Pirate Warriors 4 ra mắt vào năm sau.
Game Offline - Theo Trí Thức Trẻ - 22/10/2019 08:30
Một khi đã được quan tâm, các tựa game được làm lại này chắc chắn sẽ có chất lượng cao hơn hẳn.
Game Offline - Theo Download.com.vn - 21/10/2019 09:19
Minecraft - một tựa game không ấn tượng từ tên gọi, đồ họa, nội dung game cũng không có gì đặc biệt, độc đáo, nhưng lại luôn tạo được sự hấp dẫn với rất nhiều game thủ. Có lẽ chính bởi từ cách chơi đa dạng, phong phú, vì những ô vuông nhìn có vẻ thô kệch kia khi được kết hợp với nhau lại tạo ra những điều vô cùng thú vị và độc đáo. Thêm vào đó là phong cách chơi mới, người chơi không bị gò bó vào bất kỳ khuôn khổ, hay lối chơi độc nhất nào để trải nghiệm.
GAME MOBILE - Tiểu Vũ - 23/10/2019 19:00
(infogame.vn) - Vào ngày 20/10 vừa qua, Gamota hợp tác cùng IGG đã tổ chức buổi Offline của sản phẩm Lords Mobile với tên gọi Lords Fest “Đại Hội Anh Hùng” tại Thành phố Hồ Chí Minh.
GAME MOBILE - Phong Vũ - 23/10/2019 18:00
(infogame.vn) - Sau hơn 4 ngày ra mắt phiên bản Alpha test vô cùng thành công với hàng chục ngàn game thủ tham gia trải nghiệm và vô số phàn hồi tích cực. Nhà phát hành Lan Lăng Vương Mobile đã chính thức ấn định ngày siêu phẩm này chính thức ra mắt game thủ sẽ được ấn định vào lúc 10h00 ngày 25/10.
GAME OFFLINE - Phong Vũ - 23/10/2019 16:30
(infogame.vn) - Nhiều nguồn tin khẳng định về sự xuất hiện của Diablo IV tại sự kiện thường niên của Blizzard. Liệu rằng điều này có thể trở thành sự thật?
ESPORTS - Phạm Lê - 23/10/2019 16:00
(infogame.vn) - Cùng tìm hiểu về các nguyên tố & hệ mới đã được Riot tiết lộ ở Đấu Trường Chân Lý mùa 2.
GAME OFFLINE - - 23/10/2019 15:59
Halloween luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho các tác giả viết truyện kinh dị, làm phim ma hay những trò chơi rùng rợn. Các tựa game kinh dị ngày càng đa dạng, xuất hiện trên cả thiết bị di động cho tới máy tính.
CỘNG ĐỒNG 360 - T.X - 23/10/2019 15:30
(infogame.vn) - Độ Mixi đang có động thái dần rút khỏi làng streamer khiến người hâm mộ khá hoang mang.
CỘNG ĐỒNG - Phong Vũ - 23/10/2019 15:30
Vòng bảng CKTg 2019 đã kết thúc, chúng ta đã chứng kiến những trận đấu đầy căng thẳng và mãn nhãn. Tuy nhiên, còn quá nhiều điều đáng nói về thất bại của đại diện đến từ Việt Nam cũng như khu vực Bắc Mỹ...
GAME MOBILE - Tiểu Vũ - 23/10/2019 15:00
(infogame.vn) - Tựa game đang xôn xao cộng đồng game thủ thời gian gần đây tiếp tục tung chuỗi sự kiện "20 Ngày Dân Cày Lên Ngôi" dành cho người chơi.
ESPORTS - Hữu Phong - 23/10/2019 11:30
(infogame.vn) - Xuất hiện trong mùa 2, Lux sẽ là vị tướng đặc biệt nhất từ trước tới nay của Đấu Trường Chân Lý.
GAME MOBILE - Phong Vũ - 23/10/2019 10:00
(infogame.vn) - Như vậy sau bao mong ngóng từ cộng đồng tựa game chuẩn nguyên tác Nintendo, Poke Origin H5 mở báo danh nhận VIP Code OB trị giá 3 triệu và chính thức Alpha Test từ ngày 31/10.
GAME MOBILE - Phong Vũ - 23/10/2019 09:30
(infogame.vn) - Tại thị trường Việt Nam, tựa game này đã chính thức mở cửa vào ngày 06/03/2019 bởi nhà phát hành VTC Game.
GAME OFFLINE - T.X - 23/10/2019 09:00
(infogame.vn) - Vị đại gia này đã chi đến 1 triệu USD để có được gần 40 đĩa game cổ cực kỳ quý hiếm.
GAME OFFLINE - Theo Trí Thức Trẻ - 23/10/2019 09:00
Tưởng game chán cuối cùng lại hay không tưởng.
CÔNG NGHỆ - Theo Zing.vn - 23/10/2019 08:56
Hành vi hack đã xuất hiện khi Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến ra mắt. Nhiều người chơi trên các diễn đàn game lo ngại đây sẽ là hồi chuông báo tử đối với Liên Quân Mobile.
CÔNG NGHỆ - Theo Zing.vn - 23/10/2019 08:50
Quyết định xây dựng lại từ đầu chứ không copy nguyên bản, Riot Games cho thấy Tốc Chiến là đứa con được đầu tư nghiêm túc nhằm chinh phục người chơi mobile game.
Xem thêm