ESPORTS - - 03/06/2019 16:46
EVOS có những sự bổ sung đáng chú ý hơn ở băng ghế huẩn luyện
ESPORTS - - 25/12/2018 22:33
Trong khi đó thì FTV vẫn còn cơ hội góp mặt tại VCS Mùa Hè 2019.
Xem thêm