TIN TỨC - auto_ - 10/08/2016 20:17
Nhiều thông tin cho rằng người chơi Pokemon Go đã liên tục tạo các địa điểm vô lý, không có thực để nhận các lợi ích từ trò chơi.
GAME MOBILE - Đinh Mão - 07/08/2016 13:58
Chỉ mới xuất hiện được 1 ngày nhưng nhiều người đã dự đoán rằng Pokemon GO sẽ nhanh chóng đứng top vào cuối tuần. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra.
Xem thêm