GAME MOBILE - Phong Vũ - 19/04/2019 15:40
(infogame.vn) - Bản cập nhật lớn này sẽ tung ra hơn 100 thẻ bài mới, thể hiện nghệ thuật nguyên bản của các nhân vật, trang phục và khả năng lấy cảm hứng từ bộ phim Avengers: Endgame rất được mong đợi.
GAME MOBILE - Hữu Phong - 26/10/2018 17:00
(infogame.vn) - Marvel Battle Lines là sản phẩm hợp tác giữa Marvel và Nexon vừa ra mắt chính thức hồi đầu tuần này.
Xem thêm