GAME MOBILE - - 27/07/2016 13:00
SohaGame sẽ phát hành game iGun trên PC vào tháng 08/2016
GAME MOBILE - - 02/07/2016 18:16
Hỏa Phụng Liêu Nguyên bị game thủ bóc mẽ vì giống game cũ Khổng Minh Truyện
GIFT CODE - - 16/07/2015 08:00
Các xạ thủ trung thành của iGà hãy nhanh tay nhận phần Giftcode giá trị nhân dịp ra mắt máy chủ mới gà làng trên phiên bản iOS, Android.
GIFT CODE - - 24/06/2015 20:00
Các xạ thủ trung thành của iGà hãy nhanh tay nhận phần Giftcode giá trị nhân dịp ra mắt máy chủ mới gà khoai trên phiên bản iOS, Android.
Xem thêm