Hệ thống vật phẩm trong Auto Chess Mobile

08/08/2019 15:17
Hệ thống vật phẩm trong Auto Chess Mobile

Ngoài hệ thống nhân vật phong phú, game cờ nhân phẩm Auto Chess Mobile có hệ thống vật phẩm vô cùng đa dạng, mang lại những hiệu ứng và có tác dụng quan trọng trong việc giúp chúng ta giành chiến thắng.

Mỗi vật phẩm trong game này lại có tác dụng khác nhau và được trang bị cho các Hệ, Tộc tướng nhất định. Phải hiểu rõ về từng vật phẩm, công năng cũng như nên trang bị cho tướng nào để mang lại hiệu quả tối đa khi chơi Auto Chess Mobile. 

Auto Chess cho iOS Auto Chess cho Android

Danh sách vật phẩm trong Auto Chess Mobile

Hệ thống vật phẩm của Auto Chess Mobile được chia thành hai loại, đó là: 

  • Các vật phẩm cơ bản
  • Các vật phẩm kết hợp

Các vật phẩm cơ bản trong Auto Chess Mobile

Vật phẩm cơ bản là những vật phẩm có sẵn, mặc định sẽ rơi ra khi đánh quái. Những vật phẩm cơ bản này có thể kết hợp với nhau để tạo thành vật phẩm cao cấp hơn. Nhóm này có tổng cộng 30 loại khác nhau, cụ thể: 

STT VẬT PHẨM ẢNH TÁC DỤNG
1 Blood Thirsty Mask Blood Thirsty Mask Tăng thêm 5% sức sống
2 Bone Claw Bone Claw Tăng thêm 10 sát thương khi tấn công
3 Broken Sword Broken Sword Tăng thêm 20 sát thương khi tấn công
4 Cappa Cappa Các đòn tấn công của người đeo sẽ làm giảm 20% kháng phép của mục tiêu trong 5 giây
5 Cattlehide Armour Cattlehide Armour Tăng thêm 5 Giáp
6 Crystal of Devil Blood Crystal of Devil Blood Các đòn tấn công của bạn làm Giáp của đối phương chỉ còn 3 đơn vị (duy trì trong 5 giây)
7 Dragon Blood Axe Dragon Blood Axe - Tăng thêm 500 HP tối đa
- Hồi phục 10 HP mỗi giây
8 Elf Headwear Elf Headwear Hồi phục 50% mana khi tấn công đối phương
9 Fish Fork Fish Fork Tăng thêm 15 sát thương khi tấn công
10 Ghost Blade Ghost Blade Tăng thêm 30 sát thương khi tấn công
11 Infused Mask Infused Mask Tăng thêm 50 sát thương khi tấn công
12 Life Crystal Life Crystal Tăng thêm 250 HP tối đa
13 Magicka Crystal Magicka Crystal Hồi phục 100% mana khi tấn công đối phương
14 Magicka Staff Magicka Staff Các đòn tấn công của bạn giảm 30% khả năng kháng phép của mục tiêu (duy trì trong 5 giây)
15 Mysterial Staff Mysterial Staff - Làm giảm 40% khả năng kháng phép của mục tiêu
- Tăng thêm 100% mana khi tấn công mục tiêu
16 Nether Essence Nether Essence - Tăng thêm 250 HP tối đa
- Tăng thêm 25% mana khi bị tấn công
17 Resistance Cloak Resistance Cloak Tăng thêm 15% khả năng kháng phép
18 Ring of Life Ring of Life Hồi phục 10 HP mỗi giây
19 Ring of Regen Ring of Regen Hồi phục 5 HP mỗi giây
20 Rune Hammer Rune Hammer Tăng thêm 15 sát thương khi tấn công
21 Shield Shield Giảm 10 sát thương phải chịu
22 Steel Platemail Steel Platemail Tăng thêm 10 Giáp
23 Wooden Club - Tăng thêm 5 sát thương khi tấn công
- Tăng thêm 10 Tốc đánh
24 Wraith Shard Wraith Shard Tăng thêm 30 tốc đánh
25 Maelstrom Maelstrom - Tăng thêm 25 sát thương khi tấn công
- Có thêm 25% cơ hội thực hiện skill - phóng ra tia điện tấn công 3 mục tiêu cùng lúc và gây ra 100 sát thương 
26 Orb of Regen Orb of Regen - Hồi phục 10 HP mỗi giây
- Tăng thêm 100% mana khi tấn công mục tiêu
27 Pulse Staff 1 Pulse Staff 1 - Giảm 30% khả năng kháng phép của mục tiêu
- Tăng thêm 50% mana khi tấn công mục tiêu
- Meta Skill:Gây 400 sát thương phép cho kẻ địch ngẫu nhiên
28 Pulse Staff 2 Pulse Staff 2 - Giảm 60% khả năng kháng phép của mục tiêu
- Tăng thêm 50% mana khi tấn công mục tiêu
- Meta Skill:Gây 500 sát thương phép cho kẻ địch ngẫu nhiên
29 Pulse Staff 3 Pulse Staff 4 - Giảm 90% khả năng kháng phép của mục tiêu
- Tăng thêm 50% mana khi tấn công mục tiêu
- Meta Skill:Gây 600 sát thương phép cho kẻ địch ngẫu nhiên
30 Pulse Staff 4 Pulse Staff 4 - Giảm 120% khả năng kháng phép của mục tiêu
- Tăng thêm 50% mana khi tấn công mục tiêu
- Meta Skill:Gây 700 sát thương phép cho kẻ địch ngẫu nhiên

Các vật phẩm kết hợp trong Auto Chess Mobile

Vật phẩm kết hợp không có sẵn, mà nó được tạo ra bằng cách kết hợp 2 hoặc nhiều vật phẩm cơ bản lại với nhau. Các vật phẩm kết hợp mạnh hơn, đa dạng và hữu ích hơn, nhưng cũng khó để có thể thực hiện được hơn.

Có tất cả 17 loại vật phẩm kết hợp, cụ thể là: 

STT VẬT PHẨM ẢNH TÁC DỤNG
1 Anti-Maga Cloak Anti-Maga Cloak - Hồi phục 15 HP
- Tăng thêm 30 Kháng phép
2 Axe of Devil Blood Axe of Devil Blood - Tăng thêm 30 Sát thương khi tấn công
- Giảm 15 Giáp của đối phương
3 Barbaric Cuirass Barbaric Cuirass - Tăng thêm 10 Giáp và 15% tốc đánh cho đồng đội trong phạm vi 1 ô
- Giảm 10 Giáp và -15% tốc đánh của kẻ địch trong phạm vi 1 ô
4 Blade Mail Blade Mail - Tăng thêm 5 Giáp
- Tăng thêm 10 Sát thương khi tấn công
- Phản lại 100% sát thương nhận được sau 4 giây cho kẻ tấn công
5 Crystal Sword Crystal Sword - Tăng thêm 15 Sát thương khi tấn công
- Tăng thêm 20% cơ hội tấn công và gây sát thương 150%
6 Dragonbone Ballista Dragonbone Ballista - Tăng thêm 15 Sát thương khi tấn công
- Tăng thêm 10% cơ hội tấn công và gây sát thương 400%
7 Dragonbone Shield Dragonbone Shield - Tăng thêm 250 HP tối đa
- Hồi phục 10 HP mỗi giây
- Tăng thêm 50% cơ hội kháng 50 Sát thương
8 Frantic Mask Frantic Mask - Tăng thêm 10% sức sống
- Tăng thêm 40 Tốc đánh
9 Heart of Tarrasque Heart of Tarrasque - Tăng thêm 1200 HP tối đa
- Hồi phục 1% HP mỗi giây
10 Killerbot 300 Killerbot 300 Tăng thêm 150 Sát thương khi tấn công
11 Mjollnir Mjollnir - Tăng thêm 50 Sát thương khi tấn công
- Tăng thêm 30 Tốc đánh
- Có 25% tấn công 5 mục tiêu cùng lúc bằng một tia sét và gây 200 Sát thương cho mỗi mục tiêu
12 Monkey King Bar Monkey King Bar - Tăng thêm 80 Sát thương khi tấn công
- Tăng thêm 10 Tốc đánh
- Tấn công được cả những mục tiêu có khả năng ẩn mình
13 Orb of Refresh Orb of Refresh - Hồi phục 20 HP mỗi giây
- Tăng thêm 200% mana khi tấn công đối phương
14 Pulse Staff 5 Pulse Staff 5 - Giảm 150% kháng phép của mục tiêu
- Tăng thêm 50% mana khi tấn công đối phương
- Meta: Gây ra 800 Sát thương phép cho mục tiêu ngẫu nhiên
15 Scythe of Vyse Scythe of Vyse
16 Voodoo Staff Voodoo Staff - Giảm 100% khán phép của mục tiêu
17 Wraith Crystal Wraith Crystal - Tăng thêm 70 tốc đánh

Như đã nói ở trên, các vật phẩm kết hợp chỉ có được khi người chơi nhận được các vật phẩm cơ bản và kết hợp chúng với nhau. Tuy nhiên, không phải vật phẩm cơ bản nào cũng có thể kết hợp, hoặc bạn muốn kết hợp ra một vật phẩm mình cần mà không biết cách nào? Hãy xem bảng kết hợp vật phẩm cơ bản sau đây: 

Cách kết hợp vật phẩm trong Auto Chess Mobile

STT VẬT PHẨM ẢNH KẾT HỢP
1 Anti-Maga Cloak Anti-Maga Cloak Ring of Life Ring of Regen Resistance Cloak
2 Axe of Devil Blood Axe of Devil Blood Rune Hammer Rune Hammer Crystal of Devil Blood
3 Barbaric Cuirass Barbaric Cuirass Cattlehide Armour Steel Platemail Wraith Shard
4 Blade Mail Blade Mail Cattlehide Armour Broken Sword
5 Crystal Sword Crystal Sword Broken Sword Bone Claw
6 Dragonbone Ballista Dragonbone Ballista Crystal Sword Ghost Blade
7 Dragonbone Shield Dragonbone Shield Ring of Life Life Crystal Shield
8 Frantic Mask Frantic Mask  Blood Thirsty Mask
9 Heart of Tarrasque Heart of Tarrasque Life Crystal Life Crystal Dragon Blood Axe
10 Killerbot 300 Killerbot 300 Ghost Blade Infused Mask
11 Mjollnir Mjollnir Wraith Shard Maelstrom
12 Monkey King Bar Monkey King Bar Fish Fork Ghost Blade
13 Orb of Refresh Orb of Refresh Orb of Regen Orb of Regen
14 Pulse Staff 5 Pulse Staff 5 Magicka Staff Pulse Staff 4 (Pulse Staff 4)
15 Scythe of Vyse Scythe of Vyse Mysterial Staff Nether Essence Magicka Crystal
16 Voodoo Staff Voodoo Staff Cappa Magicka Staff
17 Wraith Crystal Wraith Crystal Wraith Shard Wraith Shard

Theo tip.download.com.vn

0 Bình luận
Game Offline - Phong Vũ - 16/01/2020 09:30
(infogame.vn) - Trong tuyên bố về sự chậm trễ, Crystal Dynamics giải thích rằng ngày phát hành mới sẽ giúp nhóm phát triển có thêm thời gian để tập hợp tầm nhìn về trò chơi.
Game Offline - Phong Vũ - 15/01/2020 05:00
(infogame.vn) - Epic sẽ mở rộng chương trình trò chơi miễn phí hàng tuần kéo dài trong năm 2020.
Game Offline - Phong Vũ - 14/01/2020 10:00
(infogame.vn) - Không chỉ làm sống dậy một quá khứ huy hoàng, GTV Plus còn mang sứ mệnh cao cả hơn thế khi nó mang tất cả những hồi ức đẹp đẽ ấy trở về đúng chốn “thiên đường" gắn bó với bao thế hệ game thủ, “thiên đường” mang tên QUÁN NET.
Game Offline - - 12/01/2020 10:00
GTA 6 mà không ra mắt thì quả là tin buồn dành cho các game thủ rồi.
Game Offline - T.X - 11/01/2020 05:30
(infogame.vn) - Chương trình giảm giá Tết Nguyên đán năm 2020 sắp bắt đầu, với rất nhiều ưu đãi sẽ được chọn trước đó để chào mừng năm mới trên Steam.
Game Offline - - 11/01/2020 10:00
Đây xứng đáng được coi là những sản phẩm tồi tệ nhất của làng game trong năm 2019.
Game Offline - - 10/01/2020 09:00
Steam rất biết cách chiều lòng game thủ khi mà hay lựa những dịp lớn trong năm để giảm giá những game bản quyền.
CÔNG NGHỆ - H.Đ - 18/01/2020 15:00
(infogame.vn) - Hãng âm thanh JBL tung ra hàng loạt tai nghe Quantum từ trung đến cao cấp dành cho giới game thủ, với mức giá từ 40USD đến 300USD.
CỘNG ĐỒNG - - 18/01/2020 14:30
Bình luận của anh chàng streamer đang nhận phải vô số những chỉ trích từ phía cư dân mạng và cộng đồng game thủ.
GAME MOBILE - Phong Vũ - 18/01/2020 14:00
(infogame.vn) - Mặc cho cả năm tất tả, Tết đến nhất định phải đẹp! Mà xinh “mình ên” chưa đủ, người chơi Cung Đấu Mobile còn đầu tư sắm sửa cho nhân vật của mình cũng trở nên lộng lẫy bất ngờ.
ESPORTS - Phong Vũ - 18/01/2020 13:00
Vài ngày trước, Riots làm bất ngờ người hâm mộ với một vài nhá hàng về việc làm lại Fiddlesticks. Qua những gì được biết, có thể thấy đây là một trong những dự án làm lại ấn tượng nhất trong thời gian qua.
TIN TỨC - Phong Vũ - 18/01/2020 11:30
(infogame.vn) - Tết là dịp để người Việt đoàn viên, sum họp, dĩ nhiên không thể thiếu được những buổi tiệc, những buổi liên hoan tất niên tưng bừng...
CỘNG ĐỒNG - - 17/01/2020 21:22
Không để những kẻ tống tiền đắc ý, cô nàng Youtuber Nikkie de Jager đã nói ra bí mật mà cô chôn giấu từ rất lâu.
GAME MOBILE - Tiểu Vũ - 17/01/2020 19:00
(infogame.vn) - Khai mở hơn 30 máy chủ chỉ sau 3 tuần ra mắt, Cung Đấu Mobile khiến người chơi say sưa khám phá hàng loạt tính năng mới lạ. Tết này game thủ tha hồ bận rộn với hành trình bôn ba hậu cung, chẳng lo vắng “kèo” hay buồn chán.
GAME MOBILE - Phong Vũ - 17/01/2020 16:00
(infogame.vn) - Ngay sau khi có những tiến triển nhất định trong quá trình chuẩn bị, NPH Funtap đã quyết định công bố ngày ra mắt chính thức của Tuyệt Thế Võ Lâm Mobile là ngày 12/02 tới đây để cộng đồng game thủ có thể “yên tâm ăn Tết”.
CỘNG ĐỒNG 360 - - 17/01/2020 16:00
Đây mới là hình mẫu bất diệt của các thế hệ game thủ này.
PHIM MANGA - Phạm Lê - 17/01/2020 15:00
(infogame.vn) - Những diễn biến mới nhất vừa được spoil của One Piece chap 968 khiến các fan không khỏi bất ngờ.
CỘNG ĐỒNG 360 - T.X - 17/01/2020 15:00
(infogame.vn) - Mới đây, PewDiePie đã gửi lời tạm biệt đến 102 triệu người theo dõi kênh YouTube của mình.
GAME MOBILE - Tiểu Vũ - 17/01/2020 15:00
(infogame.vn) - Với lộ trình vận hành cụ thể, đầu tư có kế hoạch từ NPH Funtap đã giúp Kiếm Ma 3D Mobile phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những tựa MMORPG được yêu thích nhất tại Việt Nam giai đoạn 2019 – 2020.
GAME MOBILE - Phong Vũ - 17/01/2020 14:00
(infogame.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên Đán 2020,  nhằm tạo ra một sân chơi Tết cho các game thủ NPH VNG sẽ cho ra mắt server đặc biệt Nhân Phẩm sẽ chính thức ra mắt vào 7 giờ sáng ngày 18/1.
CỘNG ĐỒNG 360 - T.X - 17/01/2020 13:00
(infogame.vn) - Chim Sẻ Đi Nắng, Hồng Anh 98, Bibi, Hehe... là những game thủ AOE Việt Nam nổi bật cùng sinh năm 1996.
Xem thêm