Hệ thống vật phẩm trong Auto Chess Mobile

08/08/2019 15:17
Hệ thống vật phẩm trong Auto Chess Mobile

Ngoài hệ thống nhân vật phong phú, game cờ nhân phẩm Auto Chess Mobile có hệ thống vật phẩm vô cùng đa dạng, mang lại những hiệu ứng và có tác dụng quan trọng trong việc giúp chúng ta giành chiến thắng.

Mỗi vật phẩm trong game này lại có tác dụng khác nhau và được trang bị cho các Hệ, Tộc tướng nhất định. Phải hiểu rõ về từng vật phẩm, công năng cũng như nên trang bị cho tướng nào để mang lại hiệu quả tối đa khi chơi Auto Chess Mobile. 

Auto Chess cho iOS Auto Chess cho Android

Danh sách vật phẩm trong Auto Chess Mobile

Hệ thống vật phẩm của Auto Chess Mobile được chia thành hai loại, đó là: 

  • Các vật phẩm cơ bản
  • Các vật phẩm kết hợp

Các vật phẩm cơ bản trong Auto Chess Mobile

Vật phẩm cơ bản là những vật phẩm có sẵn, mặc định sẽ rơi ra khi đánh quái. Những vật phẩm cơ bản này có thể kết hợp với nhau để tạo thành vật phẩm cao cấp hơn. Nhóm này có tổng cộng 30 loại khác nhau, cụ thể: 

STT VẬT PHẨM ẢNH TÁC DỤNG
1 Blood Thirsty Mask Blood Thirsty Mask Tăng thêm 5% sức sống
2 Bone Claw Bone Claw Tăng thêm 10 sát thương khi tấn công
3 Broken Sword Broken Sword Tăng thêm 20 sát thương khi tấn công
4 Cappa Cappa Các đòn tấn công của người đeo sẽ làm giảm 20% kháng phép của mục tiêu trong 5 giây
5 Cattlehide Armour Cattlehide Armour Tăng thêm 5 Giáp
6 Crystal of Devil Blood Crystal of Devil Blood Các đòn tấn công của bạn làm Giáp của đối phương chỉ còn 3 đơn vị (duy trì trong 5 giây)
7 Dragon Blood Axe Dragon Blood Axe - Tăng thêm 500 HP tối đa
- Hồi phục 10 HP mỗi giây
8 Elf Headwear Elf Headwear Hồi phục 50% mana khi tấn công đối phương
9 Fish Fork Fish Fork Tăng thêm 15 sát thương khi tấn công
10 Ghost Blade Ghost Blade Tăng thêm 30 sát thương khi tấn công
11 Infused Mask Infused Mask Tăng thêm 50 sát thương khi tấn công
12 Life Crystal Life Crystal Tăng thêm 250 HP tối đa
13 Magicka Crystal Magicka Crystal Hồi phục 100% mana khi tấn công đối phương
14 Magicka Staff Magicka Staff Các đòn tấn công của bạn giảm 30% khả năng kháng phép của mục tiêu (duy trì trong 5 giây)
15 Mysterial Staff Mysterial Staff - Làm giảm 40% khả năng kháng phép của mục tiêu
- Tăng thêm 100% mana khi tấn công mục tiêu
16 Nether Essence Nether Essence - Tăng thêm 250 HP tối đa
- Tăng thêm 25% mana khi bị tấn công
17 Resistance Cloak Resistance Cloak Tăng thêm 15% khả năng kháng phép
18 Ring of Life Ring of Life Hồi phục 10 HP mỗi giây
19 Ring of Regen Ring of Regen Hồi phục 5 HP mỗi giây
20 Rune Hammer Rune Hammer Tăng thêm 15 sát thương khi tấn công
21 Shield Shield Giảm 10 sát thương phải chịu
22 Steel Platemail Steel Platemail Tăng thêm 10 Giáp
23 Wooden Club - Tăng thêm 5 sát thương khi tấn công
- Tăng thêm 10 Tốc đánh
24 Wraith Shard Wraith Shard Tăng thêm 30 tốc đánh
25 Maelstrom Maelstrom - Tăng thêm 25 sát thương khi tấn công
- Có thêm 25% cơ hội thực hiện skill - phóng ra tia điện tấn công 3 mục tiêu cùng lúc và gây ra 100 sát thương 
26 Orb of Regen Orb of Regen - Hồi phục 10 HP mỗi giây
- Tăng thêm 100% mana khi tấn công mục tiêu
27 Pulse Staff 1 Pulse Staff 1 - Giảm 30% khả năng kháng phép của mục tiêu
- Tăng thêm 50% mana khi tấn công mục tiêu
- Meta Skill:Gây 400 sát thương phép cho kẻ địch ngẫu nhiên
28 Pulse Staff 2 Pulse Staff 2 - Giảm 60% khả năng kháng phép của mục tiêu
- Tăng thêm 50% mana khi tấn công mục tiêu
- Meta Skill:Gây 500 sát thương phép cho kẻ địch ngẫu nhiên
29 Pulse Staff 3 Pulse Staff 4 - Giảm 90% khả năng kháng phép của mục tiêu
- Tăng thêm 50% mana khi tấn công mục tiêu
- Meta Skill:Gây 600 sát thương phép cho kẻ địch ngẫu nhiên
30 Pulse Staff 4 Pulse Staff 4 - Giảm 120% khả năng kháng phép của mục tiêu
- Tăng thêm 50% mana khi tấn công mục tiêu
- Meta Skill:Gây 700 sát thương phép cho kẻ địch ngẫu nhiên

Các vật phẩm kết hợp trong Auto Chess Mobile

Vật phẩm kết hợp không có sẵn, mà nó được tạo ra bằng cách kết hợp 2 hoặc nhiều vật phẩm cơ bản lại với nhau. Các vật phẩm kết hợp mạnh hơn, đa dạng và hữu ích hơn, nhưng cũng khó để có thể thực hiện được hơn.

Có tất cả 17 loại vật phẩm kết hợp, cụ thể là: 

STT VẬT PHẨM ẢNH TÁC DỤNG
1 Anti-Maga Cloak Anti-Maga Cloak - Hồi phục 15 HP
- Tăng thêm 30 Kháng phép
2 Axe of Devil Blood Axe of Devil Blood - Tăng thêm 30 Sát thương khi tấn công
- Giảm 15 Giáp của đối phương
3 Barbaric Cuirass Barbaric Cuirass - Tăng thêm 10 Giáp và 15% tốc đánh cho đồng đội trong phạm vi 1 ô
- Giảm 10 Giáp và -15% tốc đánh của kẻ địch trong phạm vi 1 ô
4 Blade Mail Blade Mail - Tăng thêm 5 Giáp
- Tăng thêm 10 Sát thương khi tấn công
- Phản lại 100% sát thương nhận được sau 4 giây cho kẻ tấn công
5 Crystal Sword Crystal Sword - Tăng thêm 15 Sát thương khi tấn công
- Tăng thêm 20% cơ hội tấn công và gây sát thương 150%
6 Dragonbone Ballista Dragonbone Ballista - Tăng thêm 15 Sát thương khi tấn công
- Tăng thêm 10% cơ hội tấn công và gây sát thương 400%
7 Dragonbone Shield Dragonbone Shield - Tăng thêm 250 HP tối đa
- Hồi phục 10 HP mỗi giây
- Tăng thêm 50% cơ hội kháng 50 Sát thương
8 Frantic Mask Frantic Mask - Tăng thêm 10% sức sống
- Tăng thêm 40 Tốc đánh
9 Heart of Tarrasque Heart of Tarrasque - Tăng thêm 1200 HP tối đa
- Hồi phục 1% HP mỗi giây
10 Killerbot 300 Killerbot 300 Tăng thêm 150 Sát thương khi tấn công
11 Mjollnir Mjollnir - Tăng thêm 50 Sát thương khi tấn công
- Tăng thêm 30 Tốc đánh
- Có 25% tấn công 5 mục tiêu cùng lúc bằng một tia sét và gây 200 Sát thương cho mỗi mục tiêu
12 Monkey King Bar Monkey King Bar - Tăng thêm 80 Sát thương khi tấn công
- Tăng thêm 10 Tốc đánh
- Tấn công được cả những mục tiêu có khả năng ẩn mình
13 Orb of Refresh Orb of Refresh - Hồi phục 20 HP mỗi giây
- Tăng thêm 200% mana khi tấn công đối phương
14 Pulse Staff 5 Pulse Staff 5 - Giảm 150% kháng phép của mục tiêu
- Tăng thêm 50% mana khi tấn công đối phương
- Meta: Gây ra 800 Sát thương phép cho mục tiêu ngẫu nhiên
15 Scythe of Vyse Scythe of Vyse
16 Voodoo Staff Voodoo Staff - Giảm 100% khán phép của mục tiêu
17 Wraith Crystal Wraith Crystal - Tăng thêm 70 tốc đánh

Như đã nói ở trên, các vật phẩm kết hợp chỉ có được khi người chơi nhận được các vật phẩm cơ bản và kết hợp chúng với nhau. Tuy nhiên, không phải vật phẩm cơ bản nào cũng có thể kết hợp, hoặc bạn muốn kết hợp ra một vật phẩm mình cần mà không biết cách nào? Hãy xem bảng kết hợp vật phẩm cơ bản sau đây: 

Cách kết hợp vật phẩm trong Auto Chess Mobile

STT VẬT PHẨM ẢNH KẾT HỢP
1 Anti-Maga Cloak Anti-Maga Cloak Ring of Life Ring of Regen Resistance Cloak
2 Axe of Devil Blood Axe of Devil Blood Rune Hammer Rune Hammer Crystal of Devil Blood
3 Barbaric Cuirass Barbaric Cuirass Cattlehide Armour Steel Platemail Wraith Shard
4 Blade Mail Blade Mail Cattlehide Armour Broken Sword
5 Crystal Sword Crystal Sword Broken Sword Bone Claw
6 Dragonbone Ballista Dragonbone Ballista Crystal Sword Ghost Blade
7 Dragonbone Shield Dragonbone Shield Ring of Life Life Crystal Shield
8 Frantic Mask Frantic Mask  Blood Thirsty Mask
9 Heart of Tarrasque Heart of Tarrasque Life Crystal Life Crystal Dragon Blood Axe
10 Killerbot 300 Killerbot 300 Ghost Blade Infused Mask
11 Mjollnir Mjollnir Wraith Shard Maelstrom
12 Monkey King Bar Monkey King Bar Fish Fork Ghost Blade
13 Orb of Refresh Orb of Refresh Orb of Regen Orb of Regen
14 Pulse Staff 5 Pulse Staff 5 Magicka Staff Pulse Staff 4 (Pulse Staff 4)
15 Scythe of Vyse Scythe of Vyse Mysterial Staff Nether Essence Magicka Crystal
16 Voodoo Staff Voodoo Staff Cappa Magicka Staff
17 Wraith Crystal Wraith Crystal Wraith Shard Wraith Shard

Theo tip.download.com.vn

0 Bình luận
Game Offline - - 24/08/2019 10:17
So với phim và truyện Pokemon mà chúng ta từng biết, số lượng Pokemon có trong game Pokémon GO ít hơn rất nhiều. Nhưng cho tới nay, danh sách cụ thể và chi tiết của những Pokemon này vẫn còn là một ẩn số. Rất nhiều người tò mò, trong danh sách Pokemon của Pokemon Go có những loài nào? Có thể bắt được bao nhiêu trong số đó?
Game Offline - - 24/08/2019 09:37
Dragon Ball Z Dokkan Battle được coi là một trong những siêu phẩm đồ họa trong dòng game Bảy Viên Ngọc Rồng (Game Songoku). Nếu muốn chơi Dragon Ball Z trên máy tính, bạn có thể sử dụng các giả lập Android phổ biến hiện nay hoặc một cách khác tiện dụng hơn, đó là download Dragon Ball Z trên Gameloop và chơi trực tiếp trên giả lập này. Dưới đây sẽ là những hướng dẫn chi tiết cho người chơi chưa có kinh nghiệm.
Game Offline - - 23/08/2019 11:42
Bài viết sẽ cung cấp cho bạn mọi thứ cần biết về Call of Duty Mobile, từ bản đồ có sẵn, chế độ chơi và nhiều hơn thế nữa.
Game Offline - - 23/08/2019 06:38
Trong khi game thủ trên toàn thế giới đang dành mọi sự quan tâm tới những thay đổi sẽ có trong game bóng đá FIFA 2020 thì EA đột ngột gây sốc với sự xuất hiện vô cùng bất ngờ của FIFA 2020 Mobile (bản BETA).
Game Offline - - 23/08/2019 02:26
Game nông trại là nơi mà chúng ta sẽ được hòa mình vào không khí của vùng nông thôn và trở thành một người nông dân thật sự, khi hằng ngày trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất hàng hóa giúp cho nông trại của mình trở nên giàu có hơn.
Game Offline - - 22/08/2019 11:38
Thái Cổ Thần Vương là tựa game nhập vai kiếm hiệp 3D cực chất, người chơi có thể tham gia sự kiện, nhận và đổi giftcode Thái Cổ Thần Vương để nhận quà tân thủ hoặc những phần quà theo sự kiện.
Game Offline - - 22/08/2019 10:40
Nếu là một game thủ của Khu vườn trên mây thì bạn không thể không biết được thông tin là từ ngày 04/07/2019, game này sẽ chuyển sang chơi trên phiên bản của Zing Play. Với bản này mọi người sẽ được trải nghiệm nhiều tính năng thú vị.
Game Offline - - 22/08/2019 07:32
Roblox là game xây dựng phong cách thế giới mở có lối chơi khá giống Minecraft. Đây cũng đang là tựa game thu hút được nhiều "game thủ nhí" chơi nhất hiện nay.
ESPORTS - Hữu Phong - 24/08/2019 21:00
(infogame.vn) - Cái tên đầu tiên vào chơi trận chung kết VCS Mùa Hè 2019 đã được xác định sau cặp đấu giữa Lowkey Esports và GAM Esports vào chiều nay.
CỘNG ĐỒNG 360 - Tiểu Vũ - 24/08/2019 11:00
(infogame.vn) - Bằng những chương trình, hoạt động được đầu tư tỉ mỉ, Fun Fes 2019 diễn ra tại Hà Nội vào ngày 18.8 vừa qua nhận được cảm tình lớn đến từ người tham dự.
ESPORTS - Phạm Lê - 23/08/2019 21:30
(infogame.vn) - Chiến thắng giòn giã 3-0 giúp LNG có thêm sự tự tin khi đối đầu với RNG ở vòng tiếp theo của playoffs LPL Hè 2019.
CỘNG ĐỒNG 360 - T.X - 23/08/2019 21:30
(infogame.vn) - Việc Sony đòi lại Spider-Man từ Marvel đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng.
ESPORTS - Hữu Phong - 23/08/2019 20:30
(infogame.vn) - Thắng lợi giòn giã 3-0 giúp SKT thẳng tiến vào gặp DWG ở trận tiếp theo của playoffs LCK Mùa Hè 2019.
CỘNG ĐỒNG 360 - Khánh Ly - 23/08/2019 20:00
(infogame.vn) - Không lâu sau khi đàn hát song ca với cô giáo My, thầy giáo quốc dân đã đổ bệnh phải vào viện truyền nước.
GAME MOBILE - Phong Vũ - 23/08/2019 17:30
(infogame.vn) - Khởi tranh vào cuối tháng 7/2019, 360mobi CHAMPIONSHIP Series Mùa 3 là giải đấu có thời gian tổ chức ngắn nhất cho đến thời điểm hiện tại, nhưng không vì vậy mà giải đấu mất đi sự hấp dẫn và cạnh tranh vốn có. Hãy cùng điểm lại những điểm nhấn tại giải đấu lần này:
GAME MOBILE - Phong Vũ - 23/08/2019 17:00
(infogame.vn) - Vòng tuyển chọn đội tuyển Liên Quân Việt Nam tham dự SEA Games 30 đã khép lại vào ngày 18/08 vừa qua với chiến thắng nghẹt thở của Mocha ZD Esports trước Team Flash.
GAME MOBILE - Phong Vũ - 23/08/2019 16:00
(infogame.vn) - Tượng Kỳ là game cờ tướng do NPH GTV phát triển hợp tác với Liên đoàn cờ tướng Việt Nam. Là cờ tướng thời đại 4.0, Kỳ Tượng mang sứ mệnh gắn kết và phát triển cộng đồng cờ tướng ngày một lớn mạnh.
CỘNG ĐỒNG 360 - T.X - 23/08/2019 15:00
(infogame.vn) - Tiếp tục một trường hợp nữa xảy ra tại Trung Quốc, khi nữ streamer này lên sóng nhưng quên bật phần mềm chỉnh sửa.
GAME MOBILE - Hữu Phong - 23/08/2019 15:00
(infogame.vn) - The Ruler of the Land RUSH: Idle RPG là tên gọi của sản phẩm mới nhất ăn theo bộ manhwa nổi tiếng xứ sở kim chi.
GAME MOBILE - Phong Vũ - 23/08/2019 14:00
(infogame.vn) - Là chủng tộc thứ 6 xuất hiện trong phiên bản Lineage 2 Revolution được phát hành chính thức tại Việt Nam, Kamael đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng game thủ nhất là khi thời gian update đã gần kề.
GAME MOBILE - Phong Vũ - 23/08/2019 10:00
(infogame.vn) - Vào đúng 10h sáng nay, 23/8/2019, tựa game tiên hiệp thượng cổ thuộc thể loại MMORPG đã chính thức bước vào giai đoạn Alpha Test.
ESPORTS - Hữu Phong - 23/08/2019 10:00
(infogame.vn) - Mùa mới Heroes of the Team có những trung vệ nào đáng chú ý trong FIFA Online 4?
CỘNG ĐỒNG 360 - T.X - 23/08/2019 10:00
(infogame.vn) - Sau khi chương trình lên sóng, danh tính cô nàng này cũng được cư dân mạng truy lùng.
Xem thêm