GAME ONLINE - Phong Vũ - 30/08/2017 09:17
Có 2 lựa chọn mới để người chơi trải nghiệm trong ngày 30/08, bao gồm: 01 webgame và 01 game mobile.
GAME MOBILE - Phong Vũ - 29/08/2017 15:00
Đây là 2 game mới chính thức đến tay người chơi trong ngày mai 30/08.
GAME MOBILE - - 18/07/2017 15:00
Theo thông tin chính thức, Kỵ Sĩ Rồng sẽ được trao tay game thủ Việt trong tháng 07.
GIFT CODE - - 24/09/2014 13:05
Kỵ Sĩ Rồng sẽ Closed Beta vào 10h00 ngày 25/09
Xem thêm