CỘNG ĐỒNG - Phong Vũ - 09/05/2019 16:00
(infogame.vn) - Văn phòng GB Studio sẽ là bàn đạp để thúc đẩy cho các hoạt động với Esports của GTV và BEATVN, cũng như cho thấy tham vọng trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thể thao điện tử của nước nhà.
Xem thêm