GAME ONLINE - - 31/03/2019 06:14
Trong bản cập nhật tới, Fortnite thêm tính năng reboot van dành cho việc hồi sinh đồng đội đã bị hạ gục.
GAME ONLINE - Trinh Trần - 28/09/2017 13:00
Với hơn 1 triệu người chơi trong ngày đầu tiên ra mắt, người ta cho rằng, chế độ chơi mới trong Fortnite của Epic Games đuổi kịp và vượt PUBG chỉ là một sớm một chiều.
Xem thêm