Công thức lai tạo rồng dragon city

17/12/2018 19:11
Công thức lai tạo rồng dragon city

Đến với Dragon city bạn sẽ trở thành một người huấn luyện rồng, với nhiệm vụ là chăm sóc và huấn luyện các chú rồng từ bé.

Công thức lai tạo rồng trong Dragon City

Bạn sẽ phải nuôi dưỡng những chú rồng đó sao cho trở thành những chú rồng hùng mạnh cho đế chế và vương quốc rồng của bạn. Trong game có rất nhiều loại rồng như: rồng huyền thoại, rồng thuần khiết, rồng lai hiếm để bạn có những phút giây giải trí cùng loại động vật tuy không có thật nhưng lại rất quen thuộc với người Việt Nam.

Ngoài ra, bạn sẽ phải luôn lai tạo ra các loại rồng mới để có được nhiều loại rồng nhất có thể. Down.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách để lai tạo ra các loại rồng khác nhau trong game Dragon city.

Công thức và thời gian lai tạo các loại rồng trong Dragon city

Nguyên tắc cơ bản:

 • Rồng cơ bản + Rồng cơ bản --> Rồng lai thường (Hybrid)
 • Rồng lai thường + Rồng lai thường --> Rồng lai hiếm (Rare Hybrid)
 • Rồng lai hiếm + Rồng lai hiếm --> Rồng huyền thoại (Legend)
 • Rồng huyền thoại + Rồng huyền thoại --> Rồng thuần khiết (Pure)
 • Rồng Thuần Khiết + Rồng cơ bản -> Rồng mang thuộc tính rồng thuần khiết (Pure Element)

Rồng cơ bản (basic)

Là loại rồng có một thuộc tính, loại rồng cơ bản này chúng ta có thể dễ dàng mua được bằng vàng trong shop bán đồ của game hoặc nhận được từ các free gift. Loại rồng này thường rất yếu, thông thường chỉ dùng để lai tạo ra những con rồng lai mạnh hơn, không dùng loại rồng này để đánh nhau. Rồng cơ bản được chia ra làm 8 loại:

 • Đất - Terra (15 giây)
 • Lửa - Flame (30 giây)
 • Nước - Sea (5 phút )
 • Cây - Nature (10 giờ)
 • Điện - Electric (10 giờ)
 • Băng - Ice (12 giờ)
 • Kim - Metal (10 giờ)
 • Bóng tối - Dark (12 giờ)

Rồng lai thường (Rare Hybrid)

Rồng lai thường lài loại rồng mang 2 thuộc tính. Có công thức lai tạo như sau:

 • Rồng cơ bản + Rồng cơ bản --> Rồng lai thường (Hybrid)

Rồng lai với thuộc tính Đất (Terra)

 • Terra + Flame --> Flaming Rock (30 phút) hoặc Vulcano (1 giờ)
 • Terra + Sea --> Mud (6 giờ) hoặc Waterfall (4 giờ)
 • Terra + Nature --> Tropical (10 giờ) hoặc Cactus (8 giờ)
 • Terra + Electric --> Star (8 giờ) hoặc Chameleon (12 giờ)
 • Terra + Ice --> Alpine (16 giờ) hoặc Snowflake (12 giờ)
 • Terra + Dark --> Hedgehog (12 giờ) hoặc Venom (12 giờ)

Xem bên dưới mục rồng lai hiếm: Poo [Terra/Sea/Dark], Armadillo [Terra/Metal]

Rồng lai với thuộc tính Lửa (Flame)

 • Flame + Terra --> Flaming Rock (30 phút) hoặc Vulcano (1 giờ)
 • Flame + Sea --> Cloud (6 giờ) hoặc Blizzard (2 giờ)
 • Flame + Nature --> Spicy (10 giờ) hoặc Firebird (10 giờ)
 • Flame + Electric --> Laser (12 giờ) hoặc Hot Metal (12 giờ)
 • Flame + Metal --> Medieval (12 giờ) hoặc Steampunk (16 giờ)
 • Flame + Dark --> Vampire (16 giờ) hoăc Dark Fire (12 giờ)

Xem bên dưới mục rồng lai hiếm: Cool Fire [Flame/Ice], Soccer [Ice/Flame]


Rồng lai với thuộc tính Nước (Sea)

 • Sea + Terra --> Mud (6 giờ) hoặc Waterfall (4 giờ)
 • Sea + Flame --> Cloud (6 giờ) hoặc Blizzard (2 giờ)
 • Sea + Nature --> Nenufar (6 giờ) hoặc Coral (12 giờ)
 • Sea + Electric --> Lantern Fish (10 giờ) hoặc Storm (12 giờ)
 • Sea + Ice --> Icecube (12 giờ) hoặc Ice Cream (16 giờ)
 • Sea + Metal --> Mercury (12 giờ) hoặc Seashell (12 giờ)

Xem bên dưới mục rồng lai hiếm: Poo [Terra /Sea/Dark], Pirate [Dark/Sea], Petroleum [Sea/Dark].

Rồng lai với thuộc tính Cây (Nature)

 • Nature + Terra --> Tropical (10 giờ) hoặc Cactus (8 giờ)
 • Nature + Flame --> Spicy (10 giờ) hoặc Firebird (10 giờ)
 • Nature + Sea --> Nenufar (6 giờ) hoặc Coral (12 giờ)
 • Nature + Ice --> Dandelion (12 giờ) hoặc Mojito (12 giờ)
 • Nature + Metal --> Jade (16 giờ) hoặc Dragonfly (16 giờ)
 • Nature + Dark --> Carnivore Plant (16 giờ) hoặc Rattlesnake (12 giờ)

Xem bên dưới mục rồng lai hiếm: Gummy [Nature/Electric]

Rồng lai với thuộc tính Điện [Electric]

 • Electric + Terra --> Star (8 giờ) hoặc Chameleon (12 giờ)
 • Electric + Flame --> Laser (12 giờ) hoặc Hot Metal (12 giờ)
 • Electric + Sea --> Lantern Fish (10 giờ) hoặc Storm (12 giờ)
 • Electric + Ice --> Fluorescent (16 giờ) hoặc Moose (12 giờ)
 • Electric + Metal --> Battery (16 giờ) hoặc Gold (12 giờ)
 • Electric + Dark --> Neon (12 giờ)

Xem bên dưới mục rồng lai hiếm: Gummy [Nature/Electric]

Rồng lai với thuộc tính Băng [Ice]

 • Ice + Terra --> Alpine (16 giờ) hoặc Snowflake (12 giờ)
 • Ice + Sea --> Icecube (12 giờ) hoặc Ice Cream (16 giờ)
 • Ice + Nature --> Dandelion (12 giờ) hoặc Mojito (12 giờ)
 • Ice + Electric --> Fluorescent (16 giờ) hoặc Moose (12 giờ)
 • Ice + Metal --> Pearl (16 giờ) hoặc Platinum (12 giờ)
 • Ice + Dark --> Penguin (15 giờ)

Xem bên dưới mục rồng lai hiếm: Cool Fire [Flame/Ice], Soccer [Ice/Flame]


Rồng lai với thuộc tính Kim loại [Metal]

 • Metal + Flame --> Medieval (12 giờ) hoặc Steampunk (16 giờ)
 • Metal + Sea --> Mercury (12 giờ) hoặc Seashell (12 giờ)
 • Metal + Nature --> Jade (16 giờ) hoặc Dragonfly (16 giờ)
 • Metal + Electric --> Battery (16 giờ) hoặc Gold (12 giờ)
 • Metal + Ice --> Pearl (16 giờ) hoặc Platinum (12 giờ)
 • Metal + Dark --> Zombie (12 giờ)

Xem bên dưới mục rồng lai hiếm: Armadillo [Terra/Metal]

Rồng lai với thuộc tính Bóng tối [Dark]

 • Dark + Terra --> Hedgehog (12 giờ) hoặc Venom (12 giờ)
 • Dark + Flame --> Vampire (16 giờ) hoặc Dark Fire (12 giờ)
 • Dark + Nature --> Carnivore Plant (16 giờ) hoặc Rattlesnake (12 giờ)
 • Dark + Electric --> Neon (12 giờ)
 • Dark + Ice --> Penguin (15 giờ)
 • Dark + Metal --> Zombie (12 giờ)

Xem bên dưới mục rồng lai hiếm: Poo [Terra /Sea/Dark], Pirate [Dark/Sea], Petroleum [Sea/ Dark].

Rồng lai hiếm (Rare Hybrid)

Lại rồng lai hiếm này không lại được bằng cách kết hợp các thuộc tính cơ bản lại với nhau. Có công thức lai cơ bản như sau:

 • Rồng lai thường + Rồng lai thường --> Rồng lai hiếm (Rare Hybrid)

Có 7 loại rồng lai hiếm cơ bản:

 • Gummy[Nature/Electric]: Hybrid Nature + Hybrid Electric [Thời gian: 10h]
 • Cool Fire [Flame/Ice]: Hybrid Flame + Hybrid Ice [Thời gian: 12h]
 • Soccer[Ice/ Flame]: Hybrid Ice + Hybrid Flame [Thời gian: 12h]
 • Armadillo [Terra/Metal]: Hybrid Terra + Hybrid Metal [Thời gian: 12h]
 • Petroleum [Sea/Dark]: Hybrid Sea + Hybrid Dark [Thời gian: 16h]
 • Pirate [Dark/Sea]: Hybrid Dark + Hybrid Sea [Thời gian: 15h]
 • Poo [Terra/Sea/Dark]: Hybrid Terra + Hybrid [Sea/Dark] hoặc Hybrid Sea + Hybrid [Terra/Dark] hoặc Hybrid Dark + Hybrid [Sea/Terra] [Thời gian: 15h]

Lưu ý: Poo là loại rồng rất hiếm nên khả năng lai có thể không thành công.

Rồng Huyền Thoại (Legend)

Rồng huyền thoại có 4 skill tấn công đó là Head butt, Legendary wind, Rainbow attack và Paralyzing spell. Được lai tạo bởi công thức:

 • Rồng lai hiếm + Rồng lai hiếm --> Rồng huyền thoại (Legend).

Rồng huyền thoại có 4 loại: Thời gian lai tạo sẽ mất 2 ngày.

 • Legendary
 • Crystal
 • Mirror
 • Wind

Lưu ý:

 • Nếu thời gian lai tạo diễn ra là 2 ngày thì chúng ta sẽ tạo ra được rồng huyền thoại loại ngẫu nhiên.
 • Nếu thời gian chưa được 2 ngày thì có thể tạo ra rồng lai thường hoặc rồng lai hiếm.


Rồng thuần khiết (Pure)

Rồng thuần khiết chỉ có một loại duy nhất là Pure

Công thức lại tạo: Thời gian lai tạo là 2 ngày

 • Rồng huyền thoại + Rồng huyền thoại --> Rồng thuần khiết (Pure)

Lưu ý:

 • Khi đem 2 loại rồng huyền thoại cùng loại đi lai thì thời gian lai là 2 ngày, kết quả thu được sẽ Pure hoặc là chính loại rồng huyền thoại đem đi lai.
 • Khi đem 2 loại rồng huyền thoại khác loại đi lai thì thời gian lai là 2 ngày kết quả thu được sẽ Pure, nhưng nếu chưa đủ 2 ngày thì có thể ra bất kỳ loại rồng nào đó ngẫu nhiên.


Rồng Mang Thuộc Tính Thuần Khiết (Pure Element)

Là loại rồng thuần khiết một thuộc tính nào đó. Công thức lai tạo:

 • Rồng Thuần Khiết + Rồng cơ bản -> Rồng mang thuộc tính rồng thuần khiết (Pure Element)

Rồng mang thuộc tính thuần khiết có 8 loại:

 • Đất - Pure Terra
 • Lửa - Pure Flame
 • Nước - Pure Sea
 • Cây - Pure Nature
 • Điện - Pure Electric
 • Băng - Pure Ice
 • Kim - Pure Metal
 • Bóng tối - Pure Dark

Có thời gian lai trung bình là 2 ngày.

Trên đây là một số công thức lai tạo rồng cơ bản để bạn nhanh chóng biết cách lai tạo rồng. Hãy ghi nhớ để tham gia chơi game Dragon city - đến với vương quốc rồng để bạn có thể trở thành một chiến binh nuôi dưỡng những con rồng mà ngoài đời thực sẽ không bao giờ được trải nghiệm.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ.

Theo tip.down.vn

0 Bình luận
Game Offline - - 03/08/2020 11:30
Càng đi sâu game càng hay, chỉ tiếc là phần mở đầu lại vô cùng tệ hại.
Game Offline - - 29/07/2020 09:00
Dưới đây là những tựa game với nhiều thể loại khác nhau từ bắn súng cho đến sinh tồn,… và đồ họa của nó chắc chắn sẽ chiều lòng những game thủ khó tính nhất.
GAME MOBILE - Phong Vũ - 07/08/2020 18:00
(infogame.vn) - Đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, Tiên Kiếm Kỳ Duyên 3D thật biết chiều lòng fan cứng khi chuẩn bị tung bản Big Update “nóng bỏng tay” ra mắt trong tháng 8 này với hệ thống tính năng được tối ưu hóa cực đẹp mắt và hấp dẫn.
TIN TỨC - - 07/08/2020 17:00
(infogame.vn) - Sở TT&TT TP.HCM phạt ca sĩ Duy Mạnh 7,5 triệu đồng vì cung cấp thông tin vi phạm thuần phong mỹ tục.
ESPORTS - - 07/08/2020 11:00
Chiến thuật này có vẻ bá đạo!!
GAME MOBILE - Phong Vũ - 06/08/2020 17:00
(infogame.vn) - Rủ nhau trồng rau, nuôi thỏ; nhiệt tình khoe ảnh “giường chiếu” nhưng vẫn không quên trải nghiệm hết các hoạt động mới. Đó là các chủ đề đang được game thủ Perfect World chia sẻ nhiều nhất.
GAME MOBILE - Phong Vũ - 06/08/2020 16:30
(infogame.vn) - Sở hữu tướng khỏe hay lực chiến mạnh luôn là những yếu tố quan trọng góp phần thể hiện sức mạnh của nhân vật trong Tam Quốc Liệt Truyện. Bởi vậy, không ít game thủ luôn nỗ lực “cày cuốc” và chăm chỉ thu thập tướng để có lực chiến “khủng” nhất cho riêng mình.
GAME MOBILE - Tiểu Vũ - 06/08/2020 16:00
(infogame.vn) - Ngạo Kiếm Bá Vương tỏ ra vô cùng hứng thú khi được tới tận trụ sở của NPH Funtap để tham quan, đồng thời đón nhận phần quà giá trị từ sự kiện.
GAME MOBILE - Phong Vũ - 06/08/2020 12:30
(infogame.vn) - Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2020 tự phá vỡ kỷ lục của giải mùa Xuân hồi đầu năm để giữ vững vị thế là giải đấu thể thao điện tử có số tiền thưởng lớn nhất Việt Nam.
GAME MOBILE - Phong Vũ - 06/08/2020 11:30
(infogame.vn) - Không chỉ lựa chọn hóa Thần hoặc nhập Ma, Thiên Khởi Chi Môn còn cho phép game thủ phát triển kỹ năng nhân vật theo các nhánh tấn công, phòng thủ, ma pháp. Nhờ đó, mang đến sự đa dạng và tạo nên nét đặc trưng riêng cho từng nhân vật.
GAME MOBILE - Tiểu Vũ - 05/08/2020 19:00
(infogame.vn) - Với ngoại hình bắt mắt và hệ thống kỹ năng cực kì bá đạo, Bạch Trạch đang trở thành “tướng quốc dân” mới tại Vân Mộng. Rất nhiều event và ưu đãi hấp dẫn đi kèm sẽ nhanh chóng giúp các Yêu Linh Sư dễ dàng sở hữu Bạch Trạch.
ESPORTS - Phong Vũ - 05/08/2020 16:30
(infogame.vn) - Các fan bóng đá đang vô cùng phấn khích khi Champions League sắp quay trở lại và đi kèm với đó là siêu sự kiện Road to Lisbon cực khủng của FIFA Online 4.
GAME MOBILE - Tiểu Vũ - 05/08/2020 13:30
(infogame.vn) - Để đồng hành cùng các sĩ tử trong mùa thi đại học năm 2020, tựa game Tình Kiếm 3D của NPH Funtap đã quyết định đưa sự kiện “Tiếp Sức Mùa Thi 2020” nhằm tăng thêm động lực và năng lượng cho sĩ tử trước khi bước vào cột mốc quan trọng của cuộc đời.
GAME MOBILE - Phong Vũ - 05/08/2020 12:00
(infogame.vn) - Nhân dịp ra mắt thành công vào sáng ngày 4/8 vừa, Nhà phát hành Ninja Làng Lá Mobile đã quyết định gửi tặng đến đọc giả 200 Vipcode chứa rất nhiều vật phẩm có giá trị như một lời tri ân sâu sắc nhất.
GAME ONLINE - Tiểu Vũ - 05/08/2020 09:30
(infogame.vn) - Với bất cứ game thủ nào, trải nghiệm game luôn là yếu tố hàng đầu trong quyết định lựa chọn game. Cửu Âm Chân Kinh là tựa game đã cực kỳ thành công trong việc tạo dựng những trải nghiệm độc nhất vô nhị, tự do không giới hạn – trở thành một trong những tựa game đỉnh, đáng chơi nhất trong lịch sử làng game Việt.
Xem thêm