ESPORTS - - 24/04/2015 17:30
Cùng xem các cao thủ Hàn Quốc sử dụng Trừng Phạt - Dịch Chuyển tại đường trên như thế nào.
ESPORTS - - 14/04/2015 10:00
Kể từ phiên bản 5.6, thời đại của Sejuani, Amumu, Skraner, Nunu... đã trở lại. Cùng xem cách lên đồ của cao thủ xếp hạng Hàn Quốc dành cho các vị tướng này.
Xem thêm