Chi tiết phiên bản cập nhật 9.16

13/08/2019 02:01
Chi tiết phiên bản cập nhật 9.16

Pantheon đã hạ cánh vào bản 9.16 này.

   

                   Chi tiết phiên bản cập nhật 9.16           

                                                                           

Pantheon đã hạ cánh vào bản 9.16 này.

Chào mọi người. Trong phiên bản 9.16 này thì cẩn thận, để ý trên đầu nhé, vì có cái gì đó sắp lao xuống đấy!

Mantheon sẽ trở lại trong hình dạng của Atreus và chiến đấu cùng ngọn giáo và tấm khiên quen thuộc của mình. Chúng tôi cũng có một số thay đổi nhỏ khác dành cho một số vị tướng, bao gồm rất nhiều vị tướng đường giữa như Corki, Azir, LeBlanc, và một số khác nữa.

Hẹn gặp lại nhé!

Tiêu Điểm Cập NhậtUdyr Sứ Giả Long Thần sẽ ra mắt vào ngày 16/08/2019.

Tướng

Pantheon

Mũi Giáo Bất Diệt

Pantheon mới sẽ xuất hiện trong phiên bản 9.16 này, hãy tìm hiểu thêm về người chiến binh với sức mạnh của các vị thần qua các liên kết sau:
 • Lối Chơi Pantheon
 • Chủ Đề Pantheon
 • Cốt Truyện Pantheon
 • Quá Trình Phát Triển Pantheon

Azir

Tăng hồi chiêu Q về sau.


Q - Cát Càn Quét

HỒI CHIÊU 15/12.5/10/7.5/5 giây 15/13/11/9/7 giây

Corki

Sức mạnh công kích cơ bản và theo cấp giảm.


Chỉ Số Cơ Bản

SMCK 60 55
SMCK THEO CẤP 3 2.5

Dr. Mundo

Kháng Hiệu Ứng từ W được cố định. Hồi chiêu E sẽ giảm theo cấp.


W - Nỗi Đau Bỏng Cháy

KHÁNG HIỆU ỨNG 10/15/20/25/30% 30% mọi cấp độ

E - Cuồng Bạo

HỒI CHIÊU 6 giây 6/5.5/5/4.5/4 giây

Ekko

Tăng sát thương E. Giảm hồi chiêu R về cuối.


E - Biến Chuyển Pha

SÁT THƯƠNG THÊM 40/65/90/115/140 50/75/100/125/150

R - Đột Phá Thời Gian

HỒI CHIÊU 110/90/70 giây 110/80/50 giây

Ezreal

Giảm tỉ lệ SMPT Q. Tăng hồi chiêu E đầu trận.


Q - Phát Bắn Thần Bí

TỈ LỆ 0.3 smpt 0.15 smpt

E - Dịch Chuyển Cổ Học

HỒI CHIÊU 19/17.5/16/14.5/13 giây 25/22/19/16/13 giây

Fiora

Hồi chiêu E giảm ở đầu trận; tỉ lệ tốc độ đánh cộng thêm được tăng theo cấp chiêu.


E - Nhất Kiếm Nhị Dụng

HỒI CHIÊU 13/11/9/7/5 giây 11/9.5/8/6.5/5 giây
TỐC ĐỘ ĐÁNH CỘNG THÊM 50% mọi cấp độ 50/60/70/80/90%

Jax

Giảm hồi chiêu Q.


Q - Nhảy và Nện

HỒI CHIÊU 10/9/8/7/6 giây 8/7.5/7/6.5/6 giây

Kassadin

Tăng sát thương W.


W - Lưỡi Kiếm Âm Ti

SÁT THƯƠNG CỘNG THÊM ĐÒN ĐÁNH 40/65/90/115/140 (+0.8 smpt) 70/95/120/145/170 (+0.8 smpt)

LeBlanc

Tăng tỉ lệ SMPT Q.


Q - Ấn Ác Ý

TỈ LỆ 0.3 smpt 0.4 smpt

Lux

W tăng sức mạnh lá chắn về sau.


W - Lăng Kính Phòng Hộ

LÁ CHẮN 50/65/80/95/110 50/75/100/125/150
LÁ CHẮN TỐI ĐA 100/130/160/190/220 100/150/200/250/300

Nocturne

Tăng giáp cơ bản. Tăng tốc độ đánh cho W.


Chỉ Số Cơ Bản

GIÁP 36 38
MÁU 582.8 585
NĂNG LƯỢNG 273.8 275
HỒI NĂNG LƯỢNG 6.756 7

W - Bóng Đen Bao Phủ

TỐC ĐỘ ĐÁNH CỘNG THÊM 20/25/30/35/40% 30/35/40/45/50%

Riven

Hồi chiêu Q được cố định.


Q - Tam Bộ Kiếm

HỒI CHIÊU 13/12.5/12/11.5/11 giây 12 giây mọi cấp độ

Sejuani

Giảm giáp và kháng phép cơ bản của Băng Giáp, nhưng tăng tỉ lệ. Tăng hồi chiêu Q.


Nội Tại - Cơn Thịnh Nộ Phương Bắc

BĂNG GIÁP cho 20 (+0.25 giáp cộng thêm) giáp và 20 (+0.25 kháng phép cộng thêm) kháng phép cho 10 (+0.35 giáp cộng thêm) giáp và 10 (+0.35 kháng phép cộng thêm) kháng phép

Q - Đột Kích Băng Giá

HỒI CHIÊU 17/15.5/14/12.5/11 giây 20/18/16/14/12 giây

Shen

Tăng sát thương Q khi được cường hóa. Tăng sát thương cơ bản E.


Q - Công Kích Hoàng Hôn

SÁT THƯƠNG LÊN TƯỚNG CƯỜNG HÓA 4/4.5/5/5.5/6% máu tối đa mục tiêu 5/5.5/6/6.5/7% máu tối đa mục tiêu

E - Vô Ảnh Bộ

SÁT THƯƠNG CƠ BẢN 50/75/100/125/150 60/85/110/135/160

Singed

Tăng năng lượng cơ bản. Tăng chỉ số cộng thêm của R về cuối.


Chỉ Số Cơ Bản

NĂNG LƯỢNG 290.6 330
SMCK 62.32 63
NĂNG LƯỢNG HỒI PHỤC 7.524 7.5
TỐC ĐỘ ĐÁNH THEO CẤP 1.81% 1.9%

R - Thuốc Hóa Điên

CHỈ SỐ CỘNG THÊM 30/55/80 30/60/90

Sion

Tăng năng lượng cơ bản. Tăng sát thương cơ bản cho Q ở cả mức tối thiểu lẫn tối đa; loại bỏ giảm sát thương lên quái.


Chỉ Số Cơ Bản

NĂNG LƯỢNG 325.6 330
MÁU 542.64 545
NĂNG LƯỢNG HỒI PHỤC 8.0008 8

Q - Cú Nện Tàn Khốc

SÁT THƯƠNG TỐI THIỂU 20/40/60/80/100 30/50/70/90/110
SÁT THƯƠNG TỐI ĐA 60/120/180/240/300 70/135/200/265/330
loại bỏGIẢM SÁT THƯƠNG LÊN QUÁI Không còn gây 80% sát thương lên quái

Sivir

Giảm tỉ lệ sát thương W ở đầu trận.


W - Nảy Bật

TỈ LỆ 50/55/60/65/70% smck 30/40/50/60/70% smck

Sylas

Giảm sát thương Q lần 2 sẽ áp dụng lên cả lính và quái.


Q - Quật Xích

SÁT THƯƠNG KÍCH NỔ Giảm 45% || lên lính lên lính và quái

R - Tước Đoạt

Sửa Lỗi Sylas sẽ hồi máu chính xác khi Tước Đoạt R - Kinh Mantra từ Karma và sử dụng W - Khôi Phục

Syndra

Sát thương thêm của Q lên tướng tăng. Sát thương cơ bản E tăng.


Q - Quả Cầu Bóng Tối

TỐI THƯỢNG tăng 15% sát thương lên tướng tăng 25% sát thương lên tướng

E - Quét Tan Kẻ Yếu

SÁT THƯƠNG CƠ BẢN 70/115/160/205/250 85/130/175/220/265

Tahm Kench

Giảm tốc độ di chuyển cơ bản. Giảm thời gian lá chắn E tồn tại.


Chỉ Số Cơ Bản

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN 345 335

E - Da Dày

THỜI GIAN LÁ CHẮN 3 giây 2 giây

Yuumi

Giảm sát thương cường hóa Q về sau; tăng làm chậm; thời gian làm chậm cố định; hồi chiêu đầu trận tăng.


Q - Mũi Tên Thơ Thẩn

SÁT THƯƠNG CƯỜNG HÓA 50/95/140/185/230/275 50/85/120/155/190/225
LÀM CHẬM 40/48/56/64/72/80% 20/32/44/56/68/80%
THỜI GIAN LÀM CHẬM 1.25/1.35/1.45/1.55/1.65/1.75 giây 1.5 giây
HỒI CHIÊU 11/10/9/8/7/6 giây 13.5/12/10.5/9/7.5/6 giây

Ziggs

Tăng tỉ lệ SMPT W; giảm thời gian hồi đầu trận. Giảm thời gian hồi R về sau.


W - Gói Thuốc Nổ

TỈ LỆ 0.35 smpt 0.5 smpt
HỒI CHIÊU 24/21/18/15/12 giây 20/18/16/14/12 giây

R - Siêu Bom Địa Ngục

HỒI CHIÊU 120/105/90 giây 120/95/70 giây

Ngọc

Giao Hàng Bánh Quy

Giảm số bánh quy được giao. Thay đổi thời gian giao hàng. Hồi phục máu và năng lượng mỗi bánh giảm. Thời gian hồi phục giảm. Năng lượng vĩnh viễn nhận được mỗi bánh quy tăng.

SỐ BÁNH 4 3
THỜI GIAN GIAO BÁNH 3:00, 6:00, 9:00, 12:00 2:00, 4:00, 6:00
HỒI MÁU MỖI BÁNH 15% máu đã mất 10% máu đã mất
HỒI MÁU MỖI BÁNH(TƯỚNG KHÔNG NĂNG LƯỢNG) 20% máu đã mất 12% máu đã mất
HỒI NĂNG LƯỢNG MỖI BÁNH 15% năng lượng đã mất 10% năng lượng đã mất
THỜI GIAN HỒI PHỤC 15 giây 5 giây
TĂNG NĂNG LƯỢNG TỐI ĐA 40 năng lượng mỗi bánh 50 năng lượng mỗi bánh
 

Cân Bằng ARAM

Giảm

Swain -5% sát thương gây ra -6% sát thương gây ra & +6% sát thương nhận vào

Tăng

Morgana -6% sát thương gây ra & +6% sát thương nhận vào -6% sát thương gây ra
Volibear +5% sát thương nhận vào Không đổi
Yorick -5% sát thương gây ra & +5% sát thương nhận vào -5% sát thương gây ra

Phần Thưởng Vinh Danh 5

Đa Sắc Vinh Danh 5 đã cập bến 9.16!


HOAN HÔ! Hộp Vinh Danh 5 sẽ cho bạn một biểu cảm hoặc mẫu mắt ngẫu nhiên, cùng một Kỉ Vật Vinh Danh 5 cho phép bạn đổi lấy Twitch Trung Cổ, Warwick Xám, hoặc một trong hai đa sắc mới dành cho hai trang phục này nếu như bạn đã sở hữu trang phục gốc.
LỠ LỜI... Chỉ trong mùa giải năm nay, Hộp Vinh Danh sẽ cho hai Kỉ Vật Vinh Danh, thay vì một.
QUÁ NHANH QUÁ NGUY HIỂM Nếu bạn đã đạt Vinh Danh 5 trong mùa giải trước cả bản cập nhật này, và có sẵn hai trang phục Twitch Trung Cổ cùng Warwick Xám, chúng tôi sẽ gửi lại cho bạn hai Kỉ Vật Vinh Danh 5 để bạn có thể đổi lấy đa sắc dành cho bản thân.(Sẽ mất ít lâu để gửi kỉ vật cho tất cả mọi người đấy. Do bạn dễ thương quá mức đấy, nói thế thôi chứ hãy cứ tiếp tục phát huy nhé!)

Xếp Hạng

Đại Cao Thủ và Thách Đấu sẽ có cùng quy luật giáng cấp như Cao Thủ. Điều này rất hiếm khi xảy ra bởi bạn luôn phải tụt điểm qua mốc Cao Thủ trước khi bị rớt về Kim Cương, dù vậy điều này sẽ giải quyết một số trường hợp đặc biệt ở các máy chủ nhỏ khi một ngươi chơi gần như không thể bị văng khỏi Thách Đấu.
GIÁNG CẤP Thua trận ở mức 0 ĐNG khi đang ở Đại Cao Thủ hoặc Thách Đấu sẽ khiến bạn trở về: Cao Thủ, 0 ĐNG Kim Cương 1, với 75/50/0 điểm dựa trên trạng thái điểm MMR của bạn so với mặt bằng MMR chung của Kim Cương 1

Sửa Lỗi

 • Gnar không còn có thể đổi hướng của E - Nhún Nhảy sau khi đổi dạng bằng cách dùng R - GNAR! trước khi bật nhảy lần hai
 • Đồng minh nhận được E - Lệnh Phòng Hộ của Orianna giờ sẽ thấy kí hiệu tầm quả cầu trên người cô ta
 • R - Âm Ti Trói Buộc của Malzahar sẽ tạo kí hiệu bị phát hiện lên mục tiêu (kể cả mục tiêu đang tàng hình)
 • Nội Tại - Nhát Cắt Gọn Gàng của Xayah sẽ đặt lông vũ chính xác ở phía sau mục tiêu, thay vì xung quanh cô ta
 • Đòn đánh cơ bản của Master Yi tiếp nối bằng Q - Tuyệt Kỹ Alpha sẽ cho chính xác số lượng cộng dồn Chinh Phục hoặc Sốc Điện
 • Nội Tại - Xuất Huyết của Darius không hiển thị kí hiệu sai ở tầm xa
 • Nếu Katarina dùng E - Ám Sát vào một dao găm ở gần bức tường nhằm xuất hiện ở bên kia, cô ta sẽ được hồi lại kĩ năng một cách chuẩn xác
 • W - Cơn Giận Của Người Khổng Lồ (Nautilus) giờ sẽ kích hoạt Sốc Điện chuẩn xác thay vì chỉ cho đúng một cộng dồn khi kích hoạt
 • Hitbox của Lee Sin không còn bay lung tung trên bản đồ khi sử dụng Q - Vô Ảnh Cước
 • Twitch không còn có thể sử dụng Q - Đột Kích không tốn năng lượng trong 3 giây sau khi kĩ năng này được tái tạo hồi chiêu khi hạ gục mục tiêu bằng Nội Tại - Độc Chết Người
 • Bán đi những trang bị tiêu thụ sẽ không còn khiến cả hai cộng dồn bị bán đi trong một lần nhấp chuột.
 • W - Chuyên Tâm của Karma sẽ giảm thời gian hồi một cách chính xác cho R - Kinh Mantra khi gây sát thương lên tướng
 • Tăng Tốc Pha và Sốc Điện sẽ được kích hoạt một cách chuẩn xác khi Poppy dùng E - Xung Phong trong một số chuỗi chiêu nhất định

Trang Phục Mới

Những trang phục mới sau đây sẽ xuất hiện trong phiên bản 9.16:

Udyr Sứ Giả Long Thần

Rammus Công Nghệ

Lên đầu trang

             

Theo lienminh.garena.vn

0 Bình luận
Esports - Theo Helino - 15/12/2019 09:11
Năm 2020 tới các game thủ sẽ được thưởng thức nhiều game online hay ho trên nền tảng PC.
Esports - Theo Lienminh360 - 15/12/2019 09:06
Một phiên bản có quá nhiều trang phục
Esports - Phong Vũ - 14/12/2019 01:00
Với việc chia tay EVOS, Dia1 chắc chắn sẽ nhận được vô số lời mời chào và có vẻ như GAM đã là đội tuyển nằm được lợi thế lớn trong việc có chữ ký của Dia1.
Esports - Hữu Phong - 13/12/2019 03:00
(infogame.vn) - Những gương mặt trẻ măng đã xuất hiện trong FIFA Online 4 ở mùa New Generation.
Esports - Hữu Phong - 13/12/2019 10:30
(infogame.vn) - Leona và Karma sẽ là hai vị tướng 'mở bát' ở phiên bản 10.1, đánh dấu sự chuyển tiếp của mùa giải mới thứ 10 của Liên Minh Huyền Thoại.
Esports - Phong Vũ - 13/12/2019 09:30
Bản hợp đồng đầu tiên của EVOS
Esports - Phạm Lê - 12/12/2019 04:00
(infogame.vn) - Sett sở hữu bộ kỹ năng đánh tay cực kỳ cục trong Liên Minh Huyền Thoại.
Esports - Hữu Phong - 12/12/2019 03:00
(infogame.vn) - Hôm nay 12/12, Nexon đã chính thức cập nhật nhiều nội dung quan trọng trong FIFA Online 4, trong đó có thẻ mùa giải mới New Generation.
CỘNG ĐỒNG 360 - T.X - 15/12/2019 15:16
(infogame.vn) - ộng đồng mạng đang lan tỏa hình ảnh được cho là cắt từ đoạn video nhạy cảm của Ngân 98.
GAME ONLINE - Phong Vũ - 15/12/2019 15:00
(infogame.vn) - Tại The Game Awards, ngôi sao của Fast & Furious  Michelle Rodriguez đã công bố một trò chơi mới trong nhượng quyền thương mại sẽ ra mắt PC, PlayStation 4 và Xbox One.
CỘNG ĐỒNG - - 15/12/2019 14:45
Khả năng nấu nướng của bà Tân Vlog vẫn luôn là điều khiến cư dân mạng băn khoăn.
GAME ONLINE - T.X - 15/12/2019 09:15
(infogame.vn) - Hai tựa game nhập vai mới lần này thuộc 2 thể loại khác nhau.
CÔNG NGHỆ - Theo Zing.vn - 15/12/2019 09:14
Phí kích hoạt eSIM trên Apple Watch là 150.000 đồng, phí duy trì 25.000 đồng/tháng.
CÔNG NGHỆ - Theo Zing.vn - 15/12/2019 09:13
Cristiano Amon, Chủ tịch tập đoàn Qualcomm khẳng định họ và Apple đang hợp tác để hoàn thành càng nhiều công việc càng tốt, với thời gian nhanh nhất có thể.
ESPORTS - Theo Helino - 15/12/2019 09:11
Năm 2020 tới các game thủ sẽ được thưởng thức nhiều game online hay ho trên nền tảng PC.
CÔNG NGHỆ - Theo Zing.vn - 15/12/2019 09:10
Samsung vừa ra mắt Galaxy A51 tại Việt Nam, đại diện cho thế hệ dòng A 2020, tập trung đột phá tính năng camera macro, thiết kế hiện đại, hướng đến người dùng trẻ.
CỘNG ĐỒNG - Theo Helino - 15/12/2019 09:08
Quan điểm sống của Pewpew cũng khá rõ ràng.
ESPORTS - Theo Lienminh360 - 15/12/2019 09:06
Một phiên bản có quá nhiều trang phục
GAME MOBILE - Theo Helino - 15/12/2019 09:03
Với bản cập nhật mới quy mô này, Bluehole đang rất hy vọng có thể níu kéo người chơi ở lại với PUBG.
CỘNG ĐỒNG - - 14/12/2019 15:00
Nghị sĩ Duncan Hunter đã phải trả giá đắt vì hành vi bòn rút quỹ vận động tranh cử trong nhiều năm liền.
CÔNG NGHỆ - Hải Đăng - 14/12/2019 14:35
Quy mô thị trường nhỏ và người chơi chưa chịu chi nên hầu hết các nhà phát triển game trong nước đều nhắm đến người dùng ở nước ngoài.
CÔNG NGHỆ - - 14/12/2019 14:20
Theo thống kê của một trang khiêu dâm lớn, lượng truy cập từ thiết bị iOS chiếm 52,8% trong khi của thiết bị Android chỉ là 46,6% trong năm 2019.
GAME ONLINE - Phong Vũ - 14/12/2019 14:00
(infogame.vn) - Theo Amazon, New World là một game MMO thế giới mở được thiết lập trong Thế kỷ thám hiểm thế kỷ thứ 17.
Xem thêm