3Q 360mobi tung bản siêu cập nhật tháng 1 hôm nay

Phong Vũ - 04/01/2018 10:46
3Q 360mobi tung bản siêu cập nhật tháng 1 hôm nay

Phiên bản cập nhật mới này sẽ mang đến cho người chơi nhiều nội dung và trải nghiệm thú vị hơn trong 3Q 360mobi.

Phiên bản cập nhật mới này sẽ mang đến cho người chơi nhiều nội dung và trải nghiệm thú vị hơn trong 3Q 360mobi.

NỘI DUNG

I. Tính năng Mới :

1. Trang Bị Mới :

a. Bát Quái Kính : Tăng sát thương phép

  • Lv1 Bát Quái Kính
   • +200 HP +5% sát thương phép +80 MP +20 di chuyển
   • Sau khi dùng kỹ năng, đánh thường sẽ kèm (20+sát thương phép*25) sát thương phép, đóng băng 3s
  • Lv2 Âm Dương Bát Quái Kính
   • +300 HP +10% sát thương phép +160 MP +20 di chuyển
   • Sau khi dùng kỹ năng, đánh thường sẽ kèm (40+sát thương phép*60) sát thương phép, đóng băng 2.5s
  • Lv3 Càn Khôn Bát Quái Kính
   • +400 HP +18% sát thương phép +340 MP +20 di chuyển
   • Sau khi dùng kỹ năng, đánh thường sẽ kèm (60+sát thương phép*95) sát thương phép, đóng băng 2s

b. Bộ Trừ Ma Kiếm : Tăng kháng phép

  • Lv1 Trừ Ma Kiếm
   • +100 HP +30 Tấn công +120 MP +8% kháng phép
   • Phệ Ma Thuẫn: HP thấp hơn 30%, tạo 1 hộ thuẫn hấp thu 150 sát thương phép, duy trì 8s, thời gian hồi 60s
  • Lv2 Trừ Ma Cự Kiếm
   • +150 HP +50 Tấn công +240 MP +14% kháng phép
   • Phệ Ma Thuẫn: HP thấp hơn 35%, tạo 1 hộ thuẫn hấp thu 300 sát thương phép, tốc đánh +40%, hút HP 10%, duy trì 8s, thời gian hồi 45s
  • Lv3 Giáng Ma Thiên Long Kiếm
   • +250 HP +70 Tấn công +360 MP +20% kháng phép
   • Phệ Ma Thuẫn: HP thấp hơn 40%, tạo 1 hộ thuẫn hấp thu 500 sát thương phép, tốc đánh +60%, hút HP 15%, duy trì 8s, đóng băng 30s

c. Bộ Hồng Long Giáp : Khả năng miễn khống chế

  • Lv1 Hồng Long Giáp
   • +180 HP +100 MP +10 Tấn công +3% sát thương phép
  • Lv2 Hồng Long Lân Giáp
   • +250 HP +200 MP +20 Tấn công +7% sát thương phép
   • Hiệu quả: Mỗi 20s, được 1 hộ thuẫn miễn 1 lần kỹ năng khống chế, sau khi được miễn khống chế sẽ được hiệu quả miễn khống chế duy trì 0.5s
  • Lv3 Chân Hồng Long Lân Khải
   • +500 HP +350 MP +30 Tấn công +15% sát thương phép
   • Hiệu quả: Mỗi 20s, được 1 hộ thuẫn miễn 1 lần kỹ năng khống chế, sau khi được miễn khống chế sẽ được hiệu quả miễn khống chế duy trì 0.5s

d. Bộ Lang Nha Bổng : Tăng khả năng càn quét rừng

  • Lv1 Bổ Đao Lang Nha Bổng
   • +150 HP +20 Tấn công +10% tốc đánh +2 Hồi MP
   • Liệp Ma: đánh quái hồi 15 HP, tăng 20% sát thương quái rừng, tiêu diệt nhận thêm 20 EXP, hiệu quả exp không cộng dồn với bộ Tích Trượng
  • Lv2 Tấn Thiết Lang Nha Bổng
   • +250 HP +40 Tấn công +25% tốc đánh +4 Hồi MP
   • Liệp Ma: đánh quái hồi 30 HP, tăng 25% sát thương quái rừng, tiêu diệt nhận thêm 20 EXP, hiệu quả exp không cộng dồn với bộ Tích Trượng
  • Lv3 Lưu Tinh Lang Nha Bổng
   • +400 HP +70 Tấn công +40% tốc đánh +6Hồi MP
   • Liệp Ma: đánh quái hồi 55 HP, tăng 30% sát thương quái rừng, tiêu diệt nhận thêm 20 EXP, hiệu quả exp không cộng dồn với bộ Tích Trượng

e. Bộ Thiên Tàn Quyển : Thêm trang bị Thiên Tàn Quyển, nhận được khả năng bạo kích phép

  • Lv1 Thiên Tàn Quyển
   • +80 MP +5% sát thương phép
   • Có 20% đánh ra x1.2 sát thương Phép
  • Lv2 Liệt Thiên Tàn Quyển
   • +160 MP 10% sát thương phép
   • Có 25% đánh ra x1.4 sát thương Phép
  • Lv3 Ảo Yêu Thiên Tàn Quyển
   • +340 MP +18% sát thương phép
   • Có 30% đánh ra x1.6 sát thương Phép

f. Bộ Tích Trượng : Tăng khả năng đánh quái của Tướng phép

  • Lv1 Tích Trượng
   • +100 HP +70 MP +3 Hồi MP +5% sát thương phép
   • Liệp Ma: Đánh quái rừng hồi 25 HP, tăng 20% sát thương quái, tiêu diệt nhận thêm 20 EXP, hiệu quả exp không cộng dồn với bộ Lang Nha Bổng
  • Lv2 Kim Tích Trượng
   • +200 HP +140 MP +5 Hồi MP +10% sát thương phép
   • Liệp Ma: Đánh quái rừng hồi 40 HP, tăng 25% sát thương quái, sát thương quái, tiêu diệt nhận thêm 20 EXP, hiệu quả exp không cộng dồn với bộ Lang Nha Bổng
  • Lv3 Pháp Vương Tích Trượng
   • +300 HP +250 MP +7 Hồi MP +18% sát thương phép
   • Liệp Ma: Đánh quái rừng hồi 60 HP, tăng 30% sát thương quái, sát thương quái, tiêu diệt nhận thêm 20 EXP, hiệu quả exp không cộng dồn với bộ Lang Nha Bổng

2. Đổi thuộc tính trang bị :

a. Hàn Băng Giáp :

   • Lv1 Hàn Băng Giáp : Địch trong phạm vị 800 giảm 20% tốc đánh, không cộng dồn hiệu ứng
   • Lv2 Huyền Băng Giáp : Địch trong phạm vị 800 giảm 40% tốc đánh, không cộng dồn hiệu ứng
   • Lv3 Huyền Băng Khải : Địch trong phạm vị 800 giảm 60% tốc đánh, không cộng dồn hiệu ứng

b. Tà Ma Trượng :

  • Phệ Hồn Trượng :
   • Tăng thuộc tính sát thương phép, xóa thuộc tính tăng MP
   • Tăng sát thương phép 5/10/15 (%)
  • Bộ Hồn Trượng :
   • Điều chỉnh chỉ số xuyên phép Hồn Trượng :
    • Lv1 Bỏ qua kháng phép từ 7% thành 6%
    • Lv2 Bỏ qua kháng phép từ 14% thành 12%
    • Lv3 Bỏ qua kháng phép từ 24% thành 20%

c. Quan Ấn :

   • Thêm thuộc tính mới: Sát thương phép vượt mức, thuộc tính này chỉ có được thông qua trang bị, Hồn Ngọc, kỹ năng; xóa hiệu quả tăng HP
   • Sát thương phép vượt mức : 10/20/30 (%)
   • Sát thương phép từ 8/18/28 (%) thành 8/15/25 (%)

d. Trượng Ma Pháp :

   • Thêm thuộc tính mới: Giảm thời gian hồi kỹ năng, chỉ hiệu quả với kỹ năng Tiên Thuật
   • Giảm thời gian hồi kỹ năng Tiên Thuật 10%/20%/30%

e. Vô Tướng Thạch :

   • Thêm thuộc tính Kháng phép , xóa thuộc tính tăng MP
   • Thuộc tính Kháng phép 10/15/20 (%)

f. Băng Tinh :

   • Xóa thuộc tính MP, thêm thuộc tính sát thương phép, thay đổi hiệu ứng trang bị, được khả năng giảm tốc
   • Các level thuộc tính phép 3/7/15 (%)
   • Các level hiệu ứng trang bị :
    • Lv1 Băng Tinh : Không có hiệu ứng
    • Lv2 Hàn Băng Tinh : Băng Đông sử dụng kỹ năng vào kẻ địch làm giảm di chuyển 20%, duy trì 1.5s
    • Lv3 Huyền Băng Tinh : Băng Đông sử dụng kỹ năng vào kẻ địch làm giảm di chuyển 30%, duy trì 2s

g. Trầm Hương Đăng :

   • Xóa thuộc tính tăng lực tấn công
   • Tăng thuộc tính sát thương phép 3/7/15 (%)

h. Hào Long Thương :

   • Xóa hiệu quả tăng MP, tăng thuộc tính kèm theo :
    • Tăng hộ giáp 2/5/8
    • Lực tấn công từ 10/35/50 tăng đến 20/45/60
    • Lv1 xóa hiệu ứng trang bị

i. Thất Tinh :

   • Tăng lực tấn công từ 10/45/70 thành 20/45/70

j. Bộ Xích Tinh Hài : Đổi hình ảnh

II. Điều chỉnh Tiên Thuật :

   • Điều chỉnh icon Tiên Thuật
   • Tiến cử Tiên Thuật: Trong giao diện chọn Tướng sẽ hiển thị tiến cử Tiên Thuật cho tân thủ
   • Điều chỉnh điều kiện mở Tiên Thuật: Binh Sĩ 1
   • Điều chỉnh chỉ số Tiên Thuật: Chỉ số Tiên Thuật Lv1-5 đều giống nhau, chỉ thời gian CD khác nhau

III. Điều Chỉnh Bản Đồ 5 vs 5 :

a. Quái rừng :

   • Giảm HP Quái Rừng, giảm số vàng, exp nhận được khi tiêu diệt. Rút ngắn ½ thời gian tạo mới quái rừng
   • Boss trong map kháng phép từ 25% thành 35%, giảm Vàng đồng đội nhận được

b. Lính :

   • Tăng sát thương khi tấn công kiến trúc
   • Tăng HP tất cả loại lính, trong 3 phút đầu giảm 1/3 kinh nghiệm nhận được khi tiêu diệt

c. Điều chỉnh Kinh Nghiệm nhận :

   • Trong 1-2 phút đầu game, exp giảm ½

d. Điều chỉnh Vàng diệt/trợ công :

   • Điều chỉnh hệ số sản sinh từ chênh lệch Vàng, từ 0.22 giảm còn 0.15, giảm số lượng Vàng chênh lệch của 2 phe khi tiêu diệt hoặc trợ công

e. Điều chỉnh tinh nguyên :

   • Thêm Tinh Nguyên Ẩn Thân, được hiệu quả tàng hình, lần đầu tấn công thường 100% bạo kích, gây 150% sát thương bạo kích
   • Ân Tứ Tinh Nguyên chi xuất hiện khi bắt đầu trận, sau đó không xuất hiện nữa

f. Điều chỉnh điều ước :

   • Phép thuật : Tăng sát thương phép từ 15% còn 10%
   • Thêm tiền : Số lần tăng tiền lương từ 11 lần còn 8 lần

g. Nhắc nhở khi kết nối lại :

   • Thêm thông báo khi bị mất kết nối hoặc kết nối lại

h. Giảm thời gian chờ Tiên Thuận :

   • Giảm thời gian chờ Tiên Thuận kỹ năng hoặc thời gian chờ Tiên Thuận từ 50% giảm còn 40%

i. Câm Lặng :

   • Câm Lặng không thể gián đoạn động tác nhân vật,hồi thành. Có thể gián đoạn thi triển kỹ năng

j. Map 3v3 :

   • Xóa điều kiện số mạng giành chiến thắng, hiện tại chỉ có thể phá hủy căn cứ địch mới thắng

k. Điều chỉnh hộ giáp :

   • Điều chỉnh hộ giáp cơ bản và tăng hộ giáp cho một số Tướng

IV. Chỉ Số Tướng :

1. Cao Thuận :

a. Hắc Ám Xung Kích :

   • Thời gian hồi chiêu từ 14/12/10 thành 7/7/7

b. Thôn Phệ :

   • Đánh thường gây thêm sát thương thực cho mục tiêu
    • Gây sát thương thực cho mục tiêu 7/14/21

c. Tế Nhật Chi Ảnh :

   • Thời gian hồi chiêu từ 60/50/40/30 thành 50/40/30/20

2. Lữ Mộng Như :

a. Ảnh Trảm :

   • Sát thương điều chỉnh thành :
    • 50+lực tấn công*50%
    • 110+lực tấn công*55%
    • 150+lực tấn công*60%

b. Ảnh Vũ :

   • Điều chỉnh cơ chế: Thêm hiệu quả hộ thuẫn :
    • 【Lv1】Tăng tốc di chuyển cực hạn, không bị giảm tốc, tăng 15% sát thương, 120 hộ thuẫn, duy trì 3s
    • 【Lv2】Tăng tốc di chuyển cực hạn, không bị giảm tốc, tăng 25% sát thương, và 220 hộ thuẫn, duy trì 4s
    • 【Lv3】Tăng tốc di chuyển cực hạn, không bị giảm tốc, tăng 35% sát thương, và 320 hộ thuẫn, duy trì 5s

3. Lữ Bố :

a. Tấn*Xích Thố Mã :

   • Phạm vi di chuyển từ 2000 thành 2400
   • Tăng tỷ lệ chính xác kỹ năng

b. Phòng*Nộ Sư Kim Giáp :

   • Hộ thuẫn từ 120/220/300 thành 120/230/340

c. Thiên Hạ Vô Địch :

   • Thời gian hồi chiêu từ 45/45/45/33 thành 50/50/50/45
   • Thời gian duy trì kỹ năng từ 13/15/17/18 thành 18/18/18/18

4.. Lăng Thống :

   • Chiến Ý :
    • Thời gian hồi chiêu từ 20/20/20/16 thành 20/20/20/10

5. Hứa Chử :

a. Đại Địa Chấn :

   • Phạm vi sát thương từ 315 thành 365

b. Dã Trư Cuồng Công :

   • Sát thương từ 90/130/170 thành 90/170/250
   • Điều chỉnh cơ chế: Chịu sát thương cho bản thân theo tỷ lệ 50/40/30 (%)

6. Điêu Thuyền :

a. Vũ Điệu Liên Hoàn :

   • Tỷ lệ kích hoạt tấn công vượt mức từ 10/15/20 (%) thành 15/20/30 (%)

b. Thiên Hạ Liên Tích :

   • Tỷ lệ kích hoạt sát thương từ 8/14/20 (%) thành 10/16/22 (%)

c. Khuynh Đảo Chúng Sinh :

   • Thời gian hồi chiêu từ 60/55/50/45 thành 80/75/70/65
   • Phạm vi định thân từ 345 còn 330
   • Thời gian duy trì từ 3/4/5/5 thành 5/5/5/6

7. Chu Thái :

   • Chế Nhạo :
    • Khi bật ngự ma sẽ không bị ảnh hưởng từ Chế Nhạo
    • Thời gian hồi chiêu từ 9/8/7 thành 13/11/9
    • Duy trì từ 2.6/2.9/3.2 thành 2.5/2.8/3.0 s

8. Chu Du :

a. Chu Lang Cố :

   • Sát thương điều chỉnh thành :
    • 60+giới hạn MP*4%
    • 140+giới hạn MP*5%
    • 220+giới hạn MP*6%
    • Tiêu hao MP từ 60/90/120 thành 90/120/150

b. Phong Hỏa Liêu Nguyên :

   • Thời gian hồi chiêu từ 40/35/30/25 thành 50/50/50/40
   • Tiêu hao MP từ 120/150/180/250 thành 120/250/380/420

9. Vương Nguyên Cơ :

a. Lăng Ba Mịch Ảnh :

   • Thời gian CD từ 14/13/12 thành 14/12/10

b. Phong Hoa Dẫn :

   • Thời gian duy trì từ 8/8/8/8 thành 8/10/12/14
   • Tỷ lệ tấn công thường từ 50/40/30/20 (%) thành 50/40/30/0 (%)

10. Văn Ương :

a. Đạp Không Trảm :

   • Sát thương từ 90/130/170 thành 90/170/250
    • CD từ 6.5/5.5/4.5 thành 6.5/5/3.5
    • Tốc độ lướt tới từ 1250 thành 1500

b. Tật Phong Trảm :

   • Sát thương vượt mức điều chỉnh thành
    • 30+lực tấn công*25%
    • 45+lực tấn công*35%
    • 60+lực tấn công*45%

c. Lưu Vân Nghịch Trảm :

   • Thời gian CD từ 48/44/42/ thành 40/36/32/28

11. Tôn Kiên :

   • Mãnh Hổ Lạc Địa :
    • Thời gian hồi chiêu từ 70/70/70/60 thành 80/80/80/80
    • Phạm vi kỹ năng từ 800 thành 700

12. Trương Phi :

   • Yến Nhân Cự Hống :
    • Tăng tấn công cơ bản, lần lượt là 12/24/36/36

13. Mã Lương :

a. Lôi Minh :

   • Tiêu hao MP từ 80/110/140 thành 95/125/155

b. Thuấn Bộ :

   • Thời gian hồi chiêu từ 7/6.5/5.5 thành 10/8.5/7
   • Tiêu hao MP từ 45/45/45 thành 90/70/45

c. Lôi Đình Luyện Ngục :

   • Tiêu hao MP từ 180/260/340/420 điều chỉnh thành 220/280/340/420

14. Tào Tháo :

   • Ma Vương : Đánh thường sẽ kèm sát thương vượt mức
    • 【Lv1】Tăng sát thương kỹ năng, đánh thường tăng cự li 200, kèm thêm 30 sát thương phép, duy trì 16s
    • 【Lv2】Tăng sát thương kỹ năng, đánh thường tăng cự li 200, kèm thêm 45sát thương phép, duy trì 16s
    • 【Lv3】Tăng sát thương kỹ năng, đánh thường tăng cự li 200, kèm thêm 60 sát thương phép, duy trì 16s
    • 【Lv4】Tăng sát thương kỹ năng, đánh thường tăng cự li 200, kèm thêm 75 sát thương phép, duy trì 16s

15. Triệu Vân :

a. Bàn Xà Thất Thương :

   • Khi học kỹ năng 3 Chân*Triệu Gia Thương, mỗi lần sử dụng 1 kỹ năng, điều kiện kích hoạt kỹ năng 3 sẽ tăng thêm 1 lần
    • Sát thương từ 70/110/150 thành 80/150/220
    • Tăng nhẹ phạm vi kiểm tra sát thương

b. Bá Vương Thương Đột :

   • Cự li đánh lui từ 500 thành 400

c. Chân*Triệu Gia Thương :

   • Khi kích hoạt hiệu quả, thời gian CD tất cả kỹ năng giảm 1s

d. Thường Sơn Tử Long :

   • Thời gian duy trì từ 5/5/5/5 điều chỉnh thành 4/4/4/5

16. Tôn Quyền :

a. Lôi Kiếp Trì :

   • Phạm vi thi triển từ 700 thành 900

b. Huyền Lôi Uẩn :

   • Phạm vi từ 500/500/500/500 thành 700/700/700/800
   • Sát thương từ 320/480/640/800 thành 330/480/660/810
   • Thời gian khống chế từ 4/4/4/4 thành 3/3/3/3
   • Thời gian CD từ 50/50/50/40 thành 70/70/70/60

IV. Làm Mới Kỹ Năng Tướng :

1. Hoàng Nguyệt Anh :

a. Kỹ năng Nguyệt Thần Xung Phong :

   • Điều chỉnh cơ chế: Sửa thành kỹ năng chủ động di chuyển
   • Hoàng Nguyệt Anh lao về phía trước, lần sau dùng kỹ năng hoặc đánh thường tăng sát thương, duy trì 3s
    • 【Lv1】Di chuyển về phía trước, lần sau dùng kỹ năng hoặc đánh thường sẽ tăng thêm 50/50 điểm kỹ năng, hiệu quả duy trì 3s
    • 【Lv2】Di chuyển về phía trước, lần sau dùng kỹ năng hoặc đánh thường sẽ tăng thêm 100/90 điểm kỹ năng, hiệu quả duy trì 3s
    • 【Lv3】Di chuyển về phía trước, lần sau dùng kỹ năng hoặc đánh thường sẽ tăng thêm 150/130 điểm kỹ năng, hiệu quả duy trì 3s

b. Kỹ năng Viễn-Nguyệt Quang Trận sửa tên thành Nguyệt Luân Nhẫn :

   • Gộp hiệu quả kỹ năng 2,3 Hoàng Nguyệt Anh
   • Nguyệt Nhẫn có thể phản xạ giữa các đơn vị địch, từ lần thứ 2, sát thương mục tiêu phải chịu sẽ giảm 35%, tăng lực tấn công cơ bản của đơn vị tầm xa của đồng đội
    • 【Lv1】Đánh thường sẽ phản xạ giữa các mục tiêu tối đa 2 lần, mỗi lần phản xạ sát thương giảm 35%; đơn vị tầm xa của đồng đội tăng 20% lực tấn công cơ bản
    • 【Lv2】Đánh thường sẽ phản xạ giữa các mục tiêu tối đa 3 lần, mỗi lần phản xạ sát thương giảm 35%; đơn vị tầm xa của đồng đội tăng 30% lực tấn công cơ bản
    • 【Lv3】Đánh thường sẽ phản xạ giữa các mục tiêu tối đa 5 lần, mỗi lần phản xạ sát thương giảm 35%; đơn vị tầm xa của đồng đội tăng 40% lực tấn công cơ bản
   • Điều chỉnh hiệu ứng tương ứng cho các skin Hoàng Nguyệt Anh

c. Nguyệt Thần Nổi Giận :

   • Mục tiêu chịu số lượng nguyệt quang tối đa từ 4/4/4/6 thành 3/3/3/4
   • Sát thương từ 500/300/200/100 thành 300/300/300/300

2. Mã Quân :

a. Tĩnh Điện Trường :

   • Điều chỉnh cơ chế: Tĩnh Điện Trường không cố định ở 1 vị trí nữa, mà sẽ di chuyễn theo Mã Quân
   • Phạm vi sát thương từ 450 thành 300
   • Giảm hộ giáp đối thủ từ 1/3/5 thành 2/4/6

b. Cơ Quan-Áo Nghĩa :

   • Hồi HP từ 60/80/100/120 thành 72/96/120/144
   • Hồi MP từ 4/8/12/16 thành 6/10/14/19

3. Hoàng Trung :

a. Nhị Thạch Lực :

   • Sửa thành kỹ năng chủ động, có thể đánh lui mục tiêu đơn, không có hiệu quả với địch đang mở Ngự Ma
    • Lv1 Đánh lui mục tiêu, tạo hiệu quả X2 sát thương phép Lv Lôi Điện Tiễn hiện tại và hiệu quả giảm tốc 0.8s, khi chưa học Lôi Điện Tiễn, không gây sát thương
    • Lv2 Đánh lui mục tiêu, tạo hiệu quả X2.5 sát thương phép Lv Lôi Điện Tiễn hiện tại và hiệu quả giảm tốc 0.8s, khi chưa học Lôi Điện Tiễn, không có hiệu quả sát thương
    • Lv3 Đánh lui mục tiêu, tạo hiệu quả X3 sát thương phép Lv Lôi Điện Tiễn hiện tại và hiệu quả giảm tốc 0.8s, khi chưa học Lôi Điện Tiễn, không có hiệu quả sát thương

b. Lôi Điện Tiễn :

   • Hiệu quả tăng hiệu quả tầm bắn đánh thường
    • Lv1 Tăng 100 tầm bắn, có 40% gây 40 sát thương vượt mức, giảm tốc 0.4s
    • Lv2 Tăng 180 tầm bắn, có 40% gây 80 sát thương vượt mức, giảm tốc 0.4s
    • Lv3 Tăng 260 tầm bắn, có 40% gây 115 sát thương vượt mức, giảm tốc 0.4s

V. Ra Mắt Hệ Thống Năng Động Mới :

   • Có hệ thống nhiệm vụ năng động, khi hoàn thành sẽ đạt điểm năng động tương ứng
   • Đủ điểm sẽ nhận được thưởng

VI. Ra Mắt Tinh Nguyên Mới :

VII. Ra Mắt Tính Năng Chat Trong Giao Diện Tướng :

IX. Cập Nhật Tính Năng Điều Khiển Kỹ Năng :

 • Chúa công sẽ dễ dàng thao tác hơn khi dùng kỹ năng trong trận đấu

X. Cập Nhật Thêm Vị Trí Hồi Thành :

 • Trong bảng cập nhật này sẽ thêm 3 vị trí hồi thành mới.

Phong Vũ

Bạn nên đọc:
chi tiết

‘Mất tài khoản Facebook vì chơi game Tấm Cám chuyện chưa kể’ hot nhất trong ngày

Bên cạnh đó, tin game nổi bật trong nước ngày 23/8 còn có: NPH Gosu đang cân nhắc việc mua Cửu Âm Chân Kinh 2 về Việt Nam; Ỷ Thiên 3D tung hình ảnh nóng" trước ngày...

chi tiết

NPH 3Q 360mobi quyết tâm dẹp nạn cày thuê

Trước tình trạng cày thuê đang nhen nhóm trong 3Q 360mobi, bên phía nhà phát hành đã có những biện pháp cứng rắn nhằm khắc phục vấn nạn này.

0 Bình luận
Game mobile - Tiểu Vũ - 19/05/2019 10:00
(infogame.vn) - Khi mà mọi người còn đang khá mệt mỏi với cái nóng nực của mùa hè thì mới đây, Tình Kiếm 3D đã thổi một luồng gió mát lạnh với bản Big Update tính năng mới khiến cộng đồng game Việt quên đi cái nóng 40 độ.
Game mobile - T.X - 18/05/2019 06:00
(infogame.vn) - Sau khi ra mắt tại Trung Quốc, mới đây, Auto Chess Mobile đã mở cửa thêm phiên bản Tiếng Anh.
Game mobile - Hữu Phong - 18/05/2019 10:00
(infogame.vn) - Nếu là một người yêu thích bắn súng tọa độ, bạn sẽ không thể bỏ qua GunPow 3D vì những lý do sau đây.
Game mobile - Phong Vũ - 17/05/2019 08:00
(infogame.vn) - Hiện tại BOX GAMING là một trong những cái tên “gây khó chịu” đối với các đội tuyển trong giải đấu SEMI SEA FINALS PMCO 2019.
Game mobile - Phong Vũ - 17/05/2019 03:00
(infogame.vn) - Nếu bạn chưa biết, Chân Tam Quốc được phát hành đầu tiên tại quê nhà vào năm 2014, thời điểm mà game di động đã có những thành tựu nhất định và đa dạng về chủ đề. Tuy nhiên, dù ở giai đoạn nào đi chăng nữa, chủ đề Tam Quốc vẫn luôn là nguồn tài nguyên vô hạn mà những nhà làm game nhắm đến để phát triển ở mọi thể loại game.
Game mobile - Phong Vũ - 17/05/2019 02:06
(infogame.vn) - Không chỉ trở thành người đầu tiên trải nghiệm các tính năng độc đáo của Danh Tướng 3Q – VNG, game thủ tham gia sự kiện còn có cơ hội nhận quà hấp dẫn lên đến 3.000 KNB.
Game mobile - Tiểu Vũ - 17/05/2019 11:00
(infogame.vn) - Ngày 16/5, NPH VNG đã update phiên bản 0.12.5 mang đế trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Trong bản cập nhật lần này, Royale Pass 7 cũng đã được hé lộ. Tuy nhiên mùa giải này sẽ chính thức được mở vào 12h trưa ngày 17/5 với rất nhiều phần thưởng thú vị.
Game mobile - Phong Vũ - 16/05/2019 04:00
(infogame.vn) - Kết thúc sự kiện đua TOP đầy gây cấn, chủ nhân của chiếc Iphone XS HL-LPhong đã có những chia sẻ về kinh nghiệm khi tham gia Tân Chưởng Môn VNG cho người chơi mới.
CỘNG ĐỒNG 360 - Hữu Phong - 19/05/2019 18:00
(infogame.vn) - Không phải Hoàng Luân mà là một fan trung lập đã đưa ra dự đoán hết sức chính xác về kịch bản điên rồ ở Mid Season Invitational năm nay.
ESPORTS - - 19/05/2019 17:00
Chiến công xuất sắc của Perkz và đồng đội.
ESPORTS - Phong Vũ - 19/05/2019 13:30
Đây là trận chung kết đầu tiên trong lịch sử MSI mà NA và EU gặp nhau!
ESPORTS - - 19/05/2019 13:00
Không phải đội chủ nhà Phong Vũ Buffalo, không phải đội huyền thoại SK Telecom T1... G2 Esports mới là cái tên được khán giả Việt mến mộ những ngày qua.
TIN TỨC - - 19/05/2019 13:00
Bill Gates hiện là người giàu thứ hai trên thế giới. Nhà đồng sáng lập Microsoft có khối tài sản ước tính trị giá 104 tỷ USD.
CỘNG ĐỒNG 360 - T.X - 19/05/2019 13:00
(infogame.vn) - Sự kiện chấn động này lại càng nóng hổi hơn nữa khi cư dân mạng truy lùng được thông tin về bạn gái mới của PewPew.
ESPORTS - Hữu Phong - 19/05/2019 11:30
(infogame.vn) - Đội tuyển SK Telecom T1 đã nói gì sau thất bại trước G2 Esports ở trận bán kết của MSI 2019?
ESPORTS - Hữu Phong - 19/05/2019 11:00
(infogame.vn) - Nhiều năm sau màn solo kill thua trước Faker, cuộc đời của thánh nhọ Ryu vẫn chưa hết nhọ.
GAME MOBILE - Tiểu Vũ - 19/05/2019 10:00
(infogame.vn) - Khi mà mọi người còn đang khá mệt mỏi với cái nóng nực của mùa hè thì mới đây, Tình Kiếm 3D đã thổi một luồng gió mát lạnh với bản Big Update tính năng mới khiến cộng đồng game Việt quên đi cái nóng 40 độ.
ESPORTS - - 19/05/2019 10:00
TL đã giành chiến thắng 3-1 trước IG để vào chung kết MSI 2019. Sau trận thắng, cái tên được nhắc tới nhiều nhất chính là Doulbelift.
ESPORTS - - 19/05/2019 10:00
Ở trận bán kết 2 MSI 2019, G2 Esports (G2) và SK Telecom (SKT) đã cống hiến cho người hâm mộ những ván đấu mãn nhãn.
GAME OFFLINE - - 19/05/2019 10:00
Tựa game được phát triển và phát hành bởi Ubisoft, Steep là trò chơi thể thao mạo hiểm có đồ họa 3D ấn tượng và âm thanh chân thực, người chơi có thể tham gia vào một số môn thể thao mạo hiểm như trượt tuyết, trượt ván ... nay được phát hành miễn phí trên Ubisoft.
CỘNG ĐỒNG 360 - - 19/05/2019 10:00
Chỉ cần bỏ ra 100 USD, bạn có thể sở hữu găng tay vô cực với đầy đủ 6 viên đá và thực hiện cái búng tay thần thánh của Thanos.
TIN TỨC - - 19/05/2019 10:00
Nếu bất cứ ai tin rằng các bài đăng trên Instagram và Twitter của mình xứng đáng với cung điện Buckingham có thể ứng tuyển vào ngay vào vị trí quản lý mạng xã hội cho nữ hoàng Anh.
GAME MOBILE - T.X - 18/05/2019 18:00
(infogame.vn) - Sau khi ra mắt tại Trung Quốc, mới đây, Auto Chess Mobile đã mở cửa thêm phiên bản Tiếng Anh.
Xem thêm