VLTK Mobile: Võ Đang điều chỉnh mạnh ra sao ở phiên bản mới Quyết Chiến Tương Dương?

Hữu Phong | | 02/01/2018 10:09

Phiên bản mới Quyết Chiến Tương Dương sẽ có những điều chỉnh phân cấp rõ ràng Võ Đang với những thay đổi về hệ thống kỹ năng.

Như đã biết, phiên bản mới Quyết Chiến Tương Dương sẽ chính thức đến tay game thủ VLTK Mobile vào 04/01 tới đây. Một trong những điểm quan trọng nhất ở phiên bản này là việc cập nhật cân bằng môn phái mới với những điều chỉnh buff/nerf để tạo ra những thay đổi cho trò chơi.

Dưới đây là chi tiết tất cả những kỹ năng và bí kíp của môn phái Võ Đang ở phiên bản mới sắp tới cùng những thay đổi (nếu có):

(xem bài viết điều chỉnh phái Võ Đang thuần text tại đây)

Điều chỉnh kỹ năng

VLTK Mobile: Võ Đang điều chỉnh mạnh ra sao ở phiên bản mới Quyết Chiến Tương Dương? - ảnh 1

Võ Đang Kiếm Pháp

VLTK Mobile: Võ Đang điều chỉnh mạnh ra sao ở phiên bản mới Quyết Chiến Tương Dương? - ảnh 2

Kiếm Phi Kính Thiên

VLTK Mobile: Võ Đang điều chỉnh mạnh ra sao ở phiên bản mới Quyết Chiến Tương Dương? - ảnh 3

Thiên Địa Vô Cực

VLTK Mobile: Võ Đang điều chỉnh mạnh ra sao ở phiên bản mới Quyết Chiến Tương Dương? - ảnh 4

Tọa Vọng Vô Ngã

VLTK Mobile: Võ Đang điều chỉnh mạnh ra sao ở phiên bản mới Quyết Chiến Tương Dương? - ảnh 5

Mê Tung Huyễn Ảnh

VLTK Mobile: Võ Đang điều chỉnh mạnh ra sao ở phiên bản mới Quyết Chiến Tương Dương? - ảnh 6

Nhân Kiếm Hợp Nhất

VLTK Mobile: Võ Đang điều chỉnh mạnh ra sao ở phiên bản mới Quyết Chiến Tương Dương? - ảnh 7

Chân Võ Thất Tiệt

VLTK Mobile: Võ Đang điều chỉnh mạnh ra sao ở phiên bản mới Quyết Chiến Tương Dương? - ảnh 8

Kiếm Pháp-Cao

VLTK Mobile: Võ Đang điều chỉnh mạnh ra sao ở phiên bản mới Quyết Chiến Tương Dương? - ảnh 9

Thái Nhất Chân Khí

VLTK Mobile: Võ Đang điều chỉnh mạnh ra sao ở phiên bản mới Quyết Chiến Tương Dương? - ảnh 10

Huyền Thiên Tâm Pháp

VLTK Mobile: Võ Đang điều chỉnh mạnh ra sao ở phiên bản mới Quyết Chiến Tương Dương? - ảnh 11

Thái Cực Vô Ý

VLTK Mobile: Võ Đang điều chỉnh mạnh ra sao ở phiên bản mới Quyết Chiến Tương Dương? - ảnh 12

Thất Tinh Quyết

Điều chỉnh bí kíp

VLTK Mobile: Võ Đang điều chỉnh mạnh ra sao ở phiên bản mới Quyết Chiến Tương Dương? - ảnh 13

Kiếm Phi Kính Thiên-Cao

VLTK Mobile: Võ Đang điều chỉnh mạnh ra sao ở phiên bản mới Quyết Chiến Tương Dương? - ảnh 14

Thiên Địa Vô Cực-Cao

VLTK Mobile: Võ Đang điều chỉnh mạnh ra sao ở phiên bản mới Quyết Chiến Tương Dương? - ảnh 15

Tọa Vọng Vô Ngã-Cao

VLTK Mobile: Võ Đang điều chỉnh mạnh ra sao ở phiên bản mới Quyết Chiến Tương Dương? - ảnh 16

Nhân Kiếm Hợp Nhất-Cao

>>> Hảo Hán Ca tái hiện cảnh Võ Tòng đánh hổ trên đồi Cảnh Dương

Bạn nên đọc:

VLTK Mobile: Tổng quan về Cân bằng môn phái ở phiên bản mới Quyết Chiến Tương Dương

Quyết Chiến Tương Dương sẽ có sự điều chỉnh Cân bằng môn phái để đem đến sự cạnh tranh công bằng giữa các môn phái trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile.

VLTK Mobile: Điều chỉnh Trang bị, Đá hồn và Ngoại trang ở phiên bản Quyết Chiến Tương Dương

Một số Đá hồn và Trang bị sẽ trở nên mạnh hơn, trong khi đó Ngoại trang cũng được làm mới với Điểm hấp dẫn ở phiên bản Quyết Chiến Tương Dương sắp...

Hữu Phong

Đón đọc các tin Game chuyên sâu, Game Online mới 2017, Game Mobile hay nhất trên Infogame.