VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Võ Đang, tăng sát thương giảm độ bá đạo của thuẫn

Hữu Phong | | 10/11/2017 16:00

Phiên bản mới Tân Kiếm Hiệp Tình Duyên vừa ra mắt 03/11 vừa qua đã có nhiều điều chỉnh cân bằng với các môn phái.

(Bài viết sử dụng tư liệu của Trần Hoàng Minh Quân - Admin của group Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile)

Ngày 03/11 vừa qua, máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Trung Quốc đã chính thức cập nhật phiên bản mới Tân Kiếm Hiệp Tình Duyên với sự điều chỉnh cân bằng kỹ năng 15 môn phái. Dưới đây là thông số thay đổi của môn phái Võ Đang:

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Võ Đang, tăng sát thương giảm độ bá đạo của thuẫn - ảnh 1

Điều chỉnh chung

Võ Đang ở cấp khác nhau mức độ mạnh yếu dao động tương đối lớn, vì vậy giảm cộng dồn của 1 số bí kíp, chuyển dịch vào hiệu quả vốn có trong kỹ năng. Ngoài hiệu quả Tọa Vọng Vô Ngã cũng điều chỉnh theo khuynh hướng phòng ngự và không tấn công Phá Thuẫn Phi Kiếm hiện tại.

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Võ Đang, tăng sát thương giảm độ bá đạo của thuẫn - ảnh 2Kiếm Phi Kinh Thiên

Hiệu quả bản thân kỹ năng Kiếm Phi Kinh Thiên tương đối yếu, mà phần lớn uy lực đều đến từ bí kíp, vì vậy cân bằng lại trị số ở các giai đoạn, tăng sát thương ban đầu.

Chuyển hiệu quả giảm kháng tính của Thiên Địa Vô Cực vào trong Kiếm Phi Kinh Thiên, khiến thời gian giãn cách giảm có thể gánh vác và bổ sung tính năng hỗ trợ

Khi lv20 sát thương kỹ năng từ 320% điều chỉnh thành 415%

- Bí kíp Sơ cấp chỉnh thành xác suất 5%~50% kích hoạt 1 lần tấn công thêm, không kích hoạt 1 hiệu quả không liên quan đến bản thân Kiếm Phi Kinh Thiên nữa

- Bí kíp Trung cấp chỉnh thành giảm né tránh cơ bản địch 10%~50% và kháng tất cả 18%~90%, duy trì 10 giây

- Bí kíp Cao cấp chỉnh thành tấn công cơ bản tăng thêm 11%~55%

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Võ Đang, tăng sát thương giảm độ bá đạo của thuẫn - ảnh 3Thiên Địa Vô Cực

Khi Lv20 sát thương kỹ năng từ 220% điều chỉnh thành 293%

- Bí kíp Sơ cấp chỉnh thành thời gian giãn cách giảm 0.6~6 giây

- Bí kíp Trung cấp chỉnh thành tấn công cơ bản tăng 9%~46%

- Bí kíp Cao cấp chỉnh thành bạo kích tăng 240~1200 điểm

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Võ Đang, tăng sát thương giảm độ bá đạo của thuẫn - ảnh 4Tọa Vọng Vô Ngã

Tọa Vọng Vô Ngã tuy hấp thu sát thương không cao, nhưng thời gian duy trì quá dài, khiến Võ Đang trong 1 số trường hợp chỉ biết bỏ chạy, mà địch lại gần như không thể gây sát thương cho Võ Đang để gây ra phá thuẫn, vì thế lần này điều chỉnh giảm thời gian duy trì, tăng lượng hấp thụ sát thương, biến nó trở thành 1 kỹ năng phòng ngự hiệu quả.

Khi Lv20 hộ thuẫn từ hấp thụ sát thương nhanh nhẹn*25 điểm, duy trì 20 giây điều chỉnh thành hấp thu nhanh nhẹn*40 điểm sát thương, duy trì 10 giây.

Vốn dĩ các kỹ năng Võ Đang sát thương hơi thấp, tuy nhiên quá dựa giẫm vào phá thuẫn Phi Kiếm, lần điều chỉnh này tăng sát thương kỹ năng khác, giảm sát thương phá thuẫn phi kiếm, điều chỉnh thành phòng ngự là chính.

- Bí kíp Sơ cấp chỉnh thành mỗi 1 phi kiếm sát thương điều chỉnh thành 25%~75%, tỷ lệ 25%~50% choáng 2 giây

- Bí kíp Trung cấp chỉnh thành tăng hấp thụ của hộ thuẫn = nhanh nhẹn*3~15

- Bí kíp Cao cấp chỉnh thành phá thuẫn phi kiếm gây sát thương 60%~300% chuyển thành hồi phục sinh lực.

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Võ Đang, tăng sát thương giảm độ bá đạo của thuẫn - ảnh 5Mê Tung Huyễn Ảnh

Tăng thích hợp năng lực sinh tồn, tăng cộng dồn kháng tính cơ bản, và tăng xác suất kháng làm chậm, hủy bỏ cộng dồn tốc độ tẩu thoát

Khi lv10 kháng làm chậm xác suất từ 100 điều chỉnh thành 150

Khi lv10 tăng 55% kháng tất cả

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Võ Đang, tăng sát thương giảm độ bá đạo của thuẫn - ảnh 6Nhân Kiếm Hợp Nhất

Vốn dĩ Nhân Kiếm Hợp Nhất cũng giống như những kỹ năng khác, trị số cơ bản tương đối thấp, hiệu quả bí kíp kém, vì thế tăng hiệu quả cơ bản kỹ năng, giảm hiệu quả 1 số bí kíp, mở rộng phạm vi sát thương.

Ngoài ra, tăng thêm sức tấn công liên quan % sinh lực cho mục tiêu, đối với môn phái hệ thủy càng hiệu quả hơn.

Hủy bỏ kỹ năng mang theo hiệu quả sát thương càng xa và choáng càng mạnh, hiệu quả đó chuyển dịch vào trong bí kíp

Khi lv20 kỹ năng tấn công điều chỉnh thành 444% tấn công cơ bản+30% sức tấn công sinh lực mục tiêu hiện tại

- Bí kíp Sơ cấp chỉnh thành kẻ địch bị đánh trúng và cứ cách 1m, thời gian sát thương và choáng tăng 8%

- Bí kíp Cao cấp chỉnh thành tấn công cơ bản tăng 23%~118%

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Võ Đang, tăng sát thương giảm độ bá đạo của thuẫn - ảnh 7Thái Nhất Chân Khí

Vốn dĩ xóa hiệu quả thuộc tính tương đối ngẫu nhiên, vì thế thêm 1 số hiệu quá miễn khống chế hoặc khuynh hướng phòng ngự ổn định cho Võ Đang

Mạnh hóa khắc chế hệ Thủy, tăng thêm miễn dịch hiệu quả đóng băng vĩnh viễn

Tăng thêm thuộc tính: hút sinh lực 1%~10%

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Võ Đang, tăng sát thương giảm độ bá đạo của thuẫn - ảnh 8Huyền Thiên Tâm Pháp

Do hiệu quả Tọa Vọng Vô Ngã tăng mạnh, tương ứng giảm hiệu quả Huyền Thiên Tâm Pháp, giãn cách thời gian kích hoạt kéo dài 30 giây

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Võ Đang, tăng sát thương giảm độ bá đạo của thuẫn - ảnh 9Thái Cực Vô Ý

Khi lv20 tấn công cơ bản cộng dồn từ 30% điều chỉnh thành 35%, sinh lực cơ bản cộng dồn từ 25% thành 75%, tăng thêm né tránh cơ bản 2%~30%, tăng thêm kháng tất cả 2%~30%, tăng thêm tỷ lệ kháng làm chậm 10~200

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Võ Đang, tăng sát thương giảm độ bá đạo của thuẫn - ảnh 10Thất Tinh Quyết

Khi Lv10 kháng tất cả cộng dồn từ 50% điều chỉnh thành 75%, cứ 5 giây hồi phục 600 điểm sinh lực điều chỉnh thành hồi phục thể chất *2 điểm sinh lực

Trang chủ: http://vltkm.zing.vn/

>>> Phiên bản mới VLTK Mobile: Tàng Kiếm và Côn Lôn độc chiếm BXH Top

Bạn nên đọc:

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thiếu Lâm, tăng sức mạnh đánh đơn

Phiên bản mới Tân Kiếm Hiệp Tình Duyên vừa ra mắt 03/11 vừa qua đã có nhiều điều chỉnh cân bằng với các môn phái.

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thiên Nhẫn, tăng bạo kích và thiết kế lại skill

Phiên bản mới Tân Kiếm Hiệp Tình Duyên vừa ra mắt 03/11 vừa qua đã có nhiều điều chỉnh cân bằng với các môn phái.

Hữu Phong

Đón đọc các tin Game chuyên sâu, Game Online mới 2017, Game Mobile hay nhất trên Infogame.