VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thúy Yên, giảm tốc độ bỏ kháng tất cả

Hữu Phong | | 12/11/2017 10:00

Phiên bản mới Tân Kiếm Hiệp Tình Duyên vừa ra mắt 03/11 vừa qua đã có nhiều điều chỉnh cân bằng với các môn phái.

(Bài viết sử dụng tư liệu của Trần Hoàng Minh Quân - Admin của group Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile)

Ngày 03/11 vừa qua, máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Trung Quốc đã chính thức cập nhật phiên bản mới Tân Kiếm Hiệp Tình Duyên với sự điều chỉnh cân bằng kỹ năng 15 môn phái. Dưới đây là thông số thay đổi của môn phái Thúy Yên:

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thúy Yên, giảm tốc độ bỏ kháng tất cả - ảnh 1

Điều chỉnh chung

Thúy Yên trước mặt kỹ năng hình thức tương đối hoàn thiện, vì vậy chỉ cần điều chỉnh chút ít cách thức tấn công kỹ năng, cũng như cường hóa 1 ít năng lực khống chế bên ngoài .

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thúy Yên, giảm tốc độ bỏ kháng tất cả - ảnh 2Bí kíp Vũ Đả Lê Hoa

Sơ cấp sửa đổi hiệu quả tỉ lệ bỏ qua né tránh 5%~ 25%

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thúy Yên, giảm tốc độ bỏ kháng tất cả - ảnh 3Băng Tâm Sảnh Ảnh

Hủy bỏ tốc độ di chuyển thành tỉ lệ kháng tê liệt, tăng sinh lực thêm được

Cụ thể: 10 cấp sinh lực tối đa thêm được từ 40% điều chỉnh thành 50%, tốc độ di chuyển thêm được điều chỉnh làm tỷ lệ kháng tê liệt 15~ 150

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thúy Yên, giảm tốc độ bỏ kháng tất cả - ảnh 4Băng Tung Vô Ảnh

Cải thiện tốc độ bay của kỹ năng

20 cấp sát thương kỹ năng từ 400% tấn công cơ bản điều chỉnh là 541%

- Bí kíp Sơ cấp hiệu quả đổi thành tăng phạm vi sát thương, tỷ lệ bạo kích tăng 30~ 1200 điểm

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thúy Yên, giảm tốc độ bỏ kháng tất cả - ảnh 5Tuyết Ảnh

Kháng tất cả thêm được điều chỉnh làm bỏ qua né tránh tăng 40%~ 100%

Đối với đồng đội KTC thêm được điều chỉnh làm bỏ qua né tránh tăng 20%~ 50%

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thúy Yên, giảm tốc độ bỏ kháng tất cả - ảnh 6Hộ Thể Hàn Băng

Điều chỉnh tăng kháng sát thương tầm xa 2%~ 15%, phản kích sát thương cận chiến 2%~ 15%

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thúy Yên, giảm tốc độ bỏ kháng tất cả - ảnh 7Băng Cốt Tuyết Tâm

20 cấp sinh lực thêm được từ 35% điều chỉnh làm 95%

Mới tăng thêm KTC 2%~ 40%

Mới tăng thêm thời gian kháng tê liệt 10~ 200

Trang chủ: http://vltkm.zing.vn/

>>> Phiên bản mới VLTK Mobile: Tàng Kiếm và Côn Lôn độc chiếm BXH Top

Bạn nên đọc:

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thiên Nhẫn, tăng bạo kích và thiết kế lại skill

Phiên bản mới Tân Kiếm Hiệp Tình Duyên vừa ra mắt 03/11 vừa qua đã có nhiều điều chỉnh cân bằng với các môn phái.

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Võ Đang, tăng sát thương giảm độ bá đạo của thuẫn

Phiên bản mới Tân Kiếm Hiệp Tình Duyên vừa ra mắt 03/11 vừa qua đã có nhiều điều chỉnh cân bằng với các môn phái.

Hữu Phong

Đón đọc các tin Game chuyên sâu, Game Online mới 2017, Game Mobile hay nhất trên Infogame.