VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thiếu Lâm, tăng sức mạnh đánh đơn

Hữu Phong | | 11/11/2017 16:00

Phiên bản mới Tân Kiếm Hiệp Tình Duyên vừa ra mắt 03/11 vừa qua đã có nhiều điều chỉnh cân bằng với các môn phái.

(Bài viết sử dụng tư liệu của Trần Hoàng Minh Quân - Admin của group Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile)

Ngày 03/11 vừa qua, máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Trung Quốc đã chính thức cập nhật phiên bản mới Tân Kiếm Hiệp Tình Duyên với sự điều chỉnh cân bằng kỹ năng 15 môn phái. Dưới đây là thông số thay đổi của môn phái Thiếu Lâm:

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thiếu Lâm, tăng sức mạnh đánh đơn - ảnh 1

Điều chỉnh chung

Thiếu Lâm ưu hóa lại đa số phương thức kỹ năng công kích, có thể dùng ở quy mô nhỏ hiệu quả, một ít kỹ năng tấn công ở quần chiến được ưu hóa để phát huy tốt hơn, giảm bớt sự ỷ lại mỗi kỹ năng La Hán Trận.

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thiếu Lâm, tăng sức mạnh đánh đơn - ảnh 2Thiếu Lâm Côn Pháp

Phạm vi tấn công mở rộng, tấn công tăng. Lv30 lực tấn công tăng từ 120% - 125%.

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thiếu Lâm, tăng sức mạnh đánh đơn - ảnh 3Hàng Long Côn

Tăng lên tấn công và phạm vi tấn công, Lv20 tấn công 338% tăng thành 412%.

- Bí kíp sơ: Sửa tấn công cơ bản 5-6%.

- Bí kíp trung: Đổi thành hấp thụ sinh lực tăng từ 10-100%.

- Bí kíp cao: Đổi thành hiệu quả bị thương tăng 10-30% trong 0.5-1 giây.

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thiếu Lâm, tăng sức mạnh đánh đơn - ảnh 4Đại Lực Kim Cang Chỉ

Vì kỹ năng định vị hướng khó trúng mục tiêu, sửa thành kỹ năng nhắm mục tiêu đơn thể. Giảm hồi chiêu theo cấp.

Lv 1~20 lần lượt điều chỉnh hồi chiêu từ 12~6 giây. Sát thương từ 257% ~ 385%, hủy bỏ hiệu quả định thân.

- Bí kíp sơ: Sửa tấn công cơ bản tăng 32% ~ 36%.

- Bí kíp trung: Đổi thành 20% ~ 100% tỷ lệ định thân 2.5 giây.

- Bí kíp cao: Đổi thành tỷ lệ bạo kích tăng 240~1200 điểm.

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thiếu Lâm, tăng sức mạnh đánh đơn - ảnh 5Kim Cang Phục Ma

Sửa mỗi giây tăng sinh lực = 0.5~1.75*Thể chất, hồi chiêu điều chỉnh 45~30 giây.

- Bí kíp sơ: Hiệu ứng kèm theo tăng 15 giây, giảm bạo kích +6%~60%.

- Bí kíp trung: Đổi thành hiệu quả duy trì tăng 1~6 giây.

- Bí kíp cao: Đổi thành miễn thương sau khi Đại Lực Kim Cang Chỉ trúng mục tiêu.

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thiếu Lâm, tăng sức mạnh đánh đơn - ảnh 6Thập Nhị Cầm Long Thủ

Sát Thương điều chỉnh Lv1~20 lần lượt 292% ~ 990%

- Bí kíp sơ: Đổi thành 50%~90% tỉ lệ khiêu khích 1.5~4.5 giây.

- Bí kíp trung: Sửa tấn công cơ bảntăng 37%~185%, giảm tấn công cơ bản địch 17~85% trong 10 giây.

- Bí kíp cao: Đại Lực Kim Cang Chỉ đánh trúng mục tiêu rút ngắn hồi chiêu Thập Nhị Cầm Long Thủ 0.3~1.5 giây.

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thiếu Lâm, tăng sức mạnh đánh đơn - ảnh 7La Hán Trận

Tăng phạm vi phản đòn.

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thiếu Lâm, tăng sức mạnh đánh đơn - ảnh 8Lập Địa Thành Phật

Điều chỉnh thành khi bị tấn công bởi kỹ năng thường và kỹ năng

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thiếu Lâm, tăng sức mạnh đánh đơn - ảnh 9Kim Cang Nộ Mục

Sinh lực thấp hơn 50% sẽ gây ra hiệu ứng.

Lv10 có tỉ lệ 50% điều chỉnh thành 90%.

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thiếu Lâm, tăng sức mạnh đánh đơn - ảnh 10Dịch Cân Kinh

Lv20 tấn công cơ bản được thêm 50% điều chỉnh thành 30%, sinh lực cơ bản tăng thêm từ 40% điều chỉnh thành 110%.

Tăng mới kháng tất cả cơ bản 2~40%.

Tăng mới Thời gian kháng tàn phế 10~200đ.

Trang chủ: http://vltkm.zing.vn/

>>> Phiên bản mới VLTK Mobile: Tàng Kiếm và Côn Lôn độc chiếm BXH Top

Bạn nên đọc:

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thiên Nhẫn, tăng bạo kích và thiết kế lại skill

Phiên bản mới Tân Kiếm Hiệp Tình Duyên vừa ra mắt 03/11 vừa qua đã có nhiều điều chỉnh cân bằng với các môn phái.

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Võ Đang, tăng sát thương giảm độ bá đạo của thuẫn

Phiên bản mới Tân Kiếm Hiệp Tình Duyên vừa ra mắt 03/11 vừa qua đã có nhiều điều chỉnh cân bằng với các môn phái.

Hữu Phong

Đón đọc các tin Game chuyên sâu, Game Online mới 2017, Game Mobile hay nhất trên Infogame.