VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thiên Nhẫn, tăng bạo kích và thiết kế lại skill

Hữu Phong | | 11/11/2017 10:00

Phiên bản mới Tân Kiếm Hiệp Tình Duyên vừa ra mắt 03/11 vừa qua đã có nhiều điều chỉnh cân bằng với các môn phái.

(Bài viết sử dụng tư liệu của Trần Hoàng Minh Quân - Admin của group Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile)

Ngày 03/11 vừa qua, máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Trung Quốc đã chính thức cập nhật phiên bản mới Tân Kiếm Hiệp Tình Duyên với sự điều chỉnh cân bằng kỹ năng 15 môn phái. Dưới đây là thông số thay đổi của môn phái Thiên Nhẫn:

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thiên Nhẫn, tăng bạo kích và thiết kế lại skill - ảnh 1

Điều chỉnh chung

Thời kỳ đầu Thiên Nhẫn tương đối mạnh, tuy nhiên thời kỳ sau thì năng lực khống chế và miễn dịch kém và năng lực bạo kích không theo kịp tương ứng dẫn đến thời kỳ sau sức mạnh tương đối yếu. Vì thế thiết kế lại kỹ năng tương đối nhiều, ưu hóa phương thức tấn công của kỹ năng chính, mạnh hóa tính liên quan giữa các kỹ năng, bổ sung năng lực miễn dịch khống chế nhất định để Thiên Nhẫn có thể đánh ra tấn công bạo kích hoàn chỉnh.

Cập nhật 16/11

Sửa lỗi Thiên Nhẫn sau khi ẩn thân sử dụng khinh công xóa ẩn thân nhưng không kích hoạt xóa trạng thái ẩn, và chỉ số xóa trạng thái ẩn và chỉ số trạng thái khi ẩn thân không đồng nhất.

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thiên Nhẫn, tăng bạo kích và thiết kế lại skill - ảnh 2【Thiên Nhẫn Thích Sát Thuật】

Khi Lv30 tấn công từ 120% điều chỉnh thành 130%

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thiên Nhẫn, tăng bạo kích và thiết kế lại skill - ảnh 3【Tử Vong Hồi Toàn】

Tử Vong Hồi Toàn định nghĩa thành kỹ năng kết thúc, thông qua cộng dồn bí kíp khiến nó kết thúc bạo kích càng mạnh hơn

Cách thức tấn công chỉnh sửa thành nhắm mục tiêu đơn thể, dễ hơn cho việc đánh trúng địch

Khi Lv1~20 kỹ năng sát thương 205%~451%

- Bí kíp Sơ cấp chỉnh thành tấn công cơ bản tăng 6%~65%, 4%~40% xác suất tê liệt 1.5 giây

- Bí kíp Trung cấp chỉnh thành số lần tích lũy lớn nhất tăng 1~2 lần, mục tiêu cứ mỗi tổn hao 1% sinh lực sát thương tăng 0.1%~0.5%

- Bí kíp Cao cấp chỉnh thành sát thương bạo kích tăng 12%~60%, và khi phóng thích chuyển hiệu quả Ma Diệm Thất Sát hồi phục trạng thái cao nhất.

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thiên Nhẫn, tăng bạo kích và thiết kế lại skill - ảnh 4【Ma Diệm Tại Thiên】

Ma Diệm Tại Thiên sát thương trong thời kỳ đầu tương đối cao, thời kỳ sau tương đối yếu, lần này điều chỉnh giảm sát thương thời kỳ đầu, tăng lợi ích tấn công

Mở rộng phạm vi cầu lửa, điều chỉnh sát thương

Sát thương kỹ năng Lv1~20 điều chỉnh thành 70%~187%

- Bí kíp Sơ cấp chỉnh thành 4%~35% xác suất tê liệt 1 giây

- Bí kíp Trung cấp chỉnh thành sau mỗi lần đánh trúng tấn công cơ bản bản thân tăng 13%~85%, duy trì 3 giây, thời gian duy trì có thể cộng dồn

- Bí kíp Cao cấp chỉnh thành tấn công cơ bản tăng 6%~31%

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thiên Nhẫn, tăng bạo kích và thiết kế lại skill - ảnh 5【Huyết Nguyệt Chi Ảnh】

Huyết Nguyệt Chi Ảnh hiện tại là trạng thái bạo kích, đều có hiệu quả đối với bản thân, mà không cần chỉ cường hóa tấn công thường

Tùy ý tấn công phá ẩn thân đều phải cường hóa 1 chút tấn công thường liên thức và gia tăng sát thương

Sau khi ẩn thân và phá ẩn 1 thời gian đều có thể duy trì tốc độ di chuyển, tốc đánh và tấn công cơ bản cộng dồn

Tốc độ di chuyển 1~20 tăng thêm 50~200, tốc đánh tăng thêm 10~50, tấn công cơ bản tăng thêm 10%~200%

Phá ẩn tấn công thường cường hóa thành sát thương tấn công x1.5

Sau khi ẩn thân và phá ẩn 4~10 giây đều nhận được lợi ích tăng thêm này

Thời gian giãn cách đều chỉnh về 49~35 giây

- Bí kíp Sơ cấp chỉnh thành sau khi ẩn thân và phá ẩn 10 giây tăng thêm 80%~600% né tránh cơ bản, và miễn hiệu quả bị thương

- Bí kíp Trung cấp chỉnh thành thời gian giãn cách Huyết Nguyệt Chi Ảnh giảm còn 1~5 giây

- Bí kíp Cao cấp chỉnh thành phá ẩn tấn công thường mỗi 1 mục tiêu thêm 2%~6% mục tiêu sinh lực giới hạn tấn công

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thiên Nhẫn, tăng bạo kích và thiết kế lại skill - ảnh 6【Huyễn Ảnh Phi Hồ】

Tấn công cơ bản cộng dồn khi Lv20 từ 50% điều chỉnh thành 75%, xác suất bạo kịch cộng dồn điều chỉnh thành thời gian kháng hiệu quả bị thương tăng 15~150

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thiên Nhẫn, tăng bạo kích và thiết kế lại skill - ảnh 7【Nhiếp Hồn Loạn Tâm】

Nhiếp Hồn Loạn Tâm điều chỉnh thành duy trì tác dụng đối với mục tiêu và xung quanh mục tiêu, như vậy càng tốt hơn đối với ít nhất 1 mục tiêu, sát thương tương ứng giảm

Khi Lv 1~20 kỹ năng sát thương diều chỉnh thành 77%~200%

- Bí kíp Sơ cấp chỉnh thành đối phương bị đánh trúng giảm 15%~150% né tránh cơ bản và nhận hiệu quả xấu 15~150 điểm/thuộc tính kháng tính, duy trì 5 giây

- Bí kíp Trung cấp chỉnh thành tấn công cơ bản tăng thêm 6%~32%

- Bí kíp Cao cấp chỉnh thành thời gian giãn cách Nhiệp Hồn Loạn Tâm giảm 1.2~6 giây

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thiên Nhẫn, tăng bạo kích và thiết kế lại skill - ảnh 8【Ma Diệm Thất Sát】

Thiết kế lại thành kỹ năng bạo phát tay, kết hợp với bí kíp Tử Vong Hồi Toàn, khi trảm sát cũng có hiệu quả tốt

Lấy Lv 10 làm ví dụ:

Bị động tăng 40% bỏ qua kháng tất cả cuối cùng

Mỗi lần tấn công giảm bản thân 10% bỏ qua kháng tất cả. duy trì 4 giây, cộng dồn 4 tầng

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thiên Nhẫn, tăng bạo kích và thiết kế lại skill - ảnh 9【Thích Sát Thuật-Cao】

Tấn công cộng dồn tăng 4%~40%, hủy hiệu quả sát thương bạo kích cộng dồn

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thiên Nhẫn, tăng bạo kích và thiết kế lại skill - ảnh 10【Phá Toái Hư Không】

Thiết kế lại, chỉnh sửa thành tăng tốc độ di chuyển, bị đánh trúng né và trạng thái xấu có xác suất tăng kháng tinh, có thể cộng dồn

Ví dụ Lv10:

Bị động tăng 3~30 điểm tốc độ di chuyển, khi bị đánh trúng né tránh cơ bản tăng 40%, xác suất kháng hiệu quả xấu +40, duy trì 4 giây, cộng dồn 5 tầng

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thiên Nhẫn, tăng bạo kích và thiết kế lại skill - ảnh 11【Thánh Hỏa Phần Tâm】

Chỉnh sửa thành điểm sinh lực dưới 50% có xác suất 40%~90% tự động vào trạng thái đã học Huyết Nguyệt Chi Ảnh, thời gian kích hoạt 39~30 giây

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thiên Nhẫn, tăng bạo kích và thiết kế lại skill - ảnh 12【Thiên Ma Giải Thể】

Khi Lv20 sinh lực cơ bản cộng dồn từ 40% điều chỉnh thành 80%

Thêm mới tăng né tránh cơ bản 2%~25%

Thêm mới tăng kháng tính thời gian bị thương 10~200

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thiên Nhẫn, tăng bạo kích và thiết kế lại skill - ảnh 13【Phi Hồng Vô Tích】

Vốn dĩ điều kiện kích hoạt quá khó, nhưng hiệu quả kích hoạt quá mạnh, vì thể điều chỉnh lại điều kiện kích hoạt, kéo dài thời gian giãn cách kích hoạt.

Điều chỉnh thành kỹ năng tấn công cũng có thể kích hoạt, loại có thể xóa lợi ích tăng thêm chỉnh sửa thành 1 số kỹ năng bị động và hiệu quả lợi ích của bí kíp mang lại
Thời gian giãn cách kích hoạt Lv1~10 chỉnh thành 15~6 giây

Trang chủ: http://vltkm.zing.vn/

>>> Phiên bản mới VLTK Mobile: Tàng Kiếm và Côn Lôn độc chiếm BXH Top

Bạn nên đọc:

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thiếu Lâm, tăng sức mạnh đánh đơn

Phiên bản mới Tân Kiếm Hiệp Tình Duyên vừa ra mắt 03/11 vừa qua đã có nhiều điều chỉnh cân bằng với các môn phái.

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Võ Đang, tăng sát thương giảm độ bá đạo của thuẫn

Phiên bản mới Tân Kiếm Hiệp Tình Duyên vừa ra mắt 03/11 vừa qua đã có nhiều điều chỉnh cân bằng với các môn phái.

Hữu Phong

Đón đọc các tin Game chuyên sâu, Game Online mới 2017, Game Mobile hay nhất trên Infogame.