VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Tàng Kiếm, giảm tấn công tăng phòng thủ

Hữu Phong | | 15/11/2017 10:00

Phiên bản mới Tân Kiếm Hiệp Tình Duyên vừa ra mắt 03/11 vừa qua đã có nhiều điều chỉnh cân bằng với các môn phái.

(Bài viết sử dụng tư liệu của Phúc - thành viên của group Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile)

Ngày 03/11 vừa qua, máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Trung Quốc đã chính thức cập nhật phiên bản mới Tân Kiếm Hiệp Tình Duyên với sự điều chỉnh cân bằng kỹ năng 15 môn phái. Dưới đây là thông số thay đổi của môn phái Tàng Kiếm:

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Tàng Kiếm, giảm tấn công tăng phòng thủ - ảnh 1

Điều chỉnh chung

Tàng Kiếm kỹ năng thiết kế quá dựa vào tấn công, mà bản thân năng lực phòng ngự cùng miễn dịch lại không có. Vì vậy lần này tiến hành một lần nữa chỉnh sửa một số các kỹ năng thay đổi từ dựa vào kỹ năng công kích thành cung cấp phòng ngự cùng miễn dịch cho bản thân.

Cập nhật 16/11

Sửa lỗi kỹ năng Vân Tê Tùng, mỗi thanh kiếm sau khi xoay vòng đều đánh trúng nhiều mục tiêu.

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Tàng Kiếm, giảm tấn công tăng phòng thủ - ảnh 2Tàng Kiếm Kiếm Pháp

Phạm vi tấn công mở rộng một ít, 30 cấp kỹ năng tấn công cơ bản từ 120% điều chỉnh là 130%

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Tàng Kiếm, giảm tấn công tăng phòng thủ - ảnh 3Cửu Khê Di Yên

Đổi tên thành [ Đoạn Triều]

1~ 20 cấp thời gian chờ điều chỉnh 10~ 5 giây, có 75% tỷ lệ gây 0. 33 giây bị thương , sát thương điều chỉnh tăng 238%~ 386% tấn công cơ bản

- Bí kíp Sơ cấp hiệu quả đổi thành Đoạn Triều bạo kích gây sát thương tăng 6%~ 60% tấn công cơ bản

- Bí kíp Trung cấp hiệu quả đổi thành tăng sát thương Đoạn Triều 12%~ 60% tấn công cơ bản duy trì 2.5 giây cùng 5%~ 50% gây tỷ lệ định thân 1. 5 giây

- Bí kíp Cao cấp hiệu quả đổi thành có 8%~ 40% tỷ lệ xóa trạng thái chờ của Đoạn Triều

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Tàng Kiếm, giảm tấn công tăng phòng thủ - ảnh 4Tâm Kiếm

Sửa chữa rút ngắn thời gian hồi skill còn 15 giây, tăng thời gian duy trì thành 25 giây, trực tiếp tăng tấn công cơ bản , tỷ lệ bạo kích, sát thương lên NPC, không cộng dồn

Cụ thể 20 cấp: Tăng tấn công cơ bản 140%, tỷ lệ bạo kích tăng 60%, sát thương lên NPC tăng 60%

- Bí kíp Sơ cấp hiệu quả đổi thành sau khi dùng Tâm Kiếm tăng xóa , miễn dịch thuộc tính bất lợi cùng tàn phế , duy trì 0. 5~ 5 giây

- Bí kíp Trung cấp hiệu quả đổi thành dùng Tâm Kiếm một lần nữa thiết lập lại thời gian chờ của Ngọc Tuyền Ngư Dược (trước là Bình Hồ đoạn Nguyệt), miễn khống hiệu quả sau khi kết thúc hồi phục thể chất * 1~ 5 sinh lực

- Bí kíp Cao cấp hiệu quả đổi thành bị tấn công rút ngắn tâm kiếm thời gian chờ 0. 2~ 1 giây

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Tàng Kiếm, giảm tấn công tăng phòng thủ - ảnh 5Bình Hồ Đoạn Nguyệt

Đổi tên thành [ Ngọc Tuyền Ngư Dược]

1~ 20 cấp có 25%~ 50% tỷ lệ gây 1 giây bị thương, thời gian hồi skill 15~ 7 giây, gây sát thương 320%~ 553% tấn công cơ bản

- Bí kíp Sơ cấp hiệu quả đổi thành làm giảm 4%~ 40% tốc độ di chuyển của địch , duy trì 4 giây

- Bí kíp Trung cấp hiệu quả đổi thành có 5%~ 50% tỷ lệ đánh trúng 2 lần

- Bí kíp Cao cấp hiệu quả đổi thành gây sát thương 6%~ 30% chuyển thành hồi phục sinh lực

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Tàng Kiếm, giảm tấn công tăng phòng thủ - ảnh 6Kinh Đào

1~ 10 cấp tấn công cơ bản tăng 5~ 45%

Mới tăng thêm tốc độ di chuyển 5~ 50

Mới tăng thêm tỷ lệ kháng tàm phế 15~ 150

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Tàng Kiếm, giảm tấn công tăng phòng thủ - ảnh 7Phong Tháp Vân Cảnh

Sửa chữa thành thi triển Kiếm Trận duy trì 8 giây , kiếm trận sẽ kéo dài hướng phụ cận tối đa 6 mục tiêu địch . Phóng phi kiếm tấn công hướng thẳng vào địch gây sát thương cùng hiệu quả bị thương

1~ 20 cấp phi kiếm gây 44%~ 121% tấn công cơ bản, 50% tỷ lệ gây 0. 467 giây hiệu quả bị thương

- Bí kíp Sơ cấp hiệu quả đổi thành ban đầu Phong Tháp Vân Cảnh gây sát thương, có 50%~ 100% tỷ lệ cấm kẻ địch khinh công trong 4 giây

- Bí kíp Trung cấp hiệu quả đổi thành thời gian hồi skill giảm 1~ 5 giây

- Bí kíp Cao cấp hiệu quả đổi thành phi kiếm bắn trúng làm địch giảm sát thương bạo kích 6%~ 30% có thể cộng dồn , duy trì 5 giây, tối đa cộng dồn 3 tầng

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Tàng Kiếm, giảm tấn công tăng phòng thủ - ảnh 8Ánh Ba Tỏa Lan

Điều chỉnh làm đánh trúng tăng 150%~ 1500% kháng tất cả, miễn dịch hiệu quả tiêu cực cùng tàn phế trong 0.3 ~1.2 giây

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Tàng Kiếm, giảm tấn công tăng phòng thủ - ảnh 9Vân Tê Tùng

Điều kiện phát động đổi thành khi sinh lực bản thân thấp hơn 50% trong nháy mắt hồi phục 1~ 5% sinh lực, phi kiếm gây 2 lần sát thương, gây sát thương 100%~ 200% tấn công cơ bản kèm theo 200% hồi phục sinh lực, giãn cách thi triển 39~ 30 giây

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Tàng Kiếm, giảm tấn công tăng phòng thủ - ảnh 10Phong Lai Ngô Sơn

20 cấp tấn công cơ bản từ 30% điều chỉnh làm 55%, giới hạn sinh lực thêm được từ 25% điều chỉnh làm 75%

Thêm vào tăng kháng tất cả 2%~ 40%

Thêm vào tăng thời gian kháng tàn phế 10~ 200

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Tàng Kiếm, giảm tấn công tăng phòng thủ - ảnh 11Hoàng Long Thổ Thúy

Tỉ lệ phát động điều chỉnh làm 6%~ 15%, xóa bỏ giãn cách thi triển

>>> Phiên bản mới VLTK Mobile: Tàng Kiếm và Côn Lôn độc chiếm BXH Top

Bạn nên đọc:

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Ngũ Độc, tăng nhẹ sức mạnh khắc hệ

Phiên bản mới Tân Kiếm Hiệp Tình Duyên vừa ra mắt 03/11 vừa qua đã có nhiều điều chỉnh cân bằng với các môn phái.

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Cái Bang, tăng nhẹ sức mạnh ở level cao

Phiên bản mới Tân Kiếm Hiệp Tình Duyên vừa ra mắt 03/11 vừa qua đã có nhiều điều chỉnh cân bằng với các môn phái.

Hữu Phong

Đón đọc các tin Game chuyên sâu, Game Online mới 2017, Game Mobile hay nhất trên Infogame.