VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Côn Lôn, tăng mạnh phòng thủ và có hiệu ứng hộ thuẫn

Hữu Phong | | 13/11/2017 13:00

NPH VNG

chi tiết

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Vào trang chủ | Thể loại: Game mobile

Phiên bản mới Tân Kiếm Hiệp Tình Duyên vừa ra mắt 03/11 vừa qua đã có nhiều điều chỉnh cân bằng với các môn phái.

(Bài viết sử dụng tư liệu của Phúc - thành viên của group Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile)

Ngày 03/11 vừa qua, máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Trung Quốc đã chính thức cập nhật phiên bản mới Tân Kiếm Hiệp Tình Duyên với sự điều chỉnh cân bằng kỹ năng 15 môn phái. Dưới đây là thông số thay đổi của môn phái Côn Lôn:

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Côn Lôn, tăng mạnh phòng thủ và có hiệu ứng hộ thuẫn - ảnh 1

Điều chỉnh chung

Côn Lôn vấn đề chính là phòng thủ và năng lực miễn dịch hơi yếu, một số kỹ năng khó khăn để đánh trúng địch, sự liên kết giữa các kỹ năng cũng thấp. Do đó, điều chỉnh thiết kế lại hầu hết các hiệu ứng kỹ năng, thêm nhiều hơn Hiệu quả phòng thủ và kháng miễn dịch, từ đó biến Côn Lôn thành một môn phái mới linh hoạt cao, miễn dịch cao, khống chế cao.

Cập nhật 16/11

Côn Lôn tiếp tục được điều chỉnh lại kỹ năng. Thông tin bên dưới là các skill sau khi đã được điều chỉnh hoàn toàn.

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Côn Lôn, tăng mạnh phòng thủ và có hiệu ứng hộ thuẫn - ảnh 2Côn Lôn Kiếm Pháp

Tăng phạm vi sát thương. Sát thương 30 cấp không đổi.

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Côn Lôn, tăng mạnh phòng thủ và có hiệu ứng hộ thuẫn - ảnh 3Tiên Nhân Chi Lộ

Giảm bớt thời gian chờ 1~ 20 cấp thời gian chờ điều chỉnh là 10~ 4 giây, thời gian choáng rút ngắn là 1 giây, cộng dồn 1~ 3 lần, tấn công cơ bản điều chỉnh là 327%~ 388%

- Bí kíp Sơ cấp đổi thành đánh trúng địch bản thân tăng tỷ lệ bạo kích 7%~ 70%, thời gian choáng tăng 30~ 300

- Bí kíp Trung cấp đổi thành tấn công cơ bản tăng 3%~ 32%, sử dụng có 2 giây miễn dịch hiệu quả bất lợi cùng làm chậm, thời gian kéo dài có thể chồng

- Bí kíp Cao cấp đổi thành sau khi dùng [Tiên nhân chi lộ] rút ngắn [Tiếu phong tam liên kích] thời giam chờ giảm 0.4~ 2 giây

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Côn Lôn, tăng mạnh phòng thủ và có hiệu ứng hộ thuẫn - ảnh 4Tiếu Phong Tam Liên Kích

Sửa đổi là hướng mục tiêu thi triển 3 luồng gió bám theo địch , đánh trúng gây sát thương phạm vi nhỏ cùng hiệu quả gây choáng . Điều chỉnh tăng sát thương 107%- 192% , thời gian chờ điều chỉnh thành 24~ 16 giây

- Bí kíp Sơ cấp hiệu quả đổi thành đánh trúng địch có tỉ lệ kéo địch về, chuyển hóa sát thương thành hồi phục sinh lực 5%~ 50%

- Bí kíp Trung cấp hiệu quả đổi là tấn công cơ bản 10 ~ 20 cấp tăng 5%~ 45%

- Bí kíp Cao cấp hiệu quả đổi thành làm giảm mục tiêu 10%~ 50% né tránh cùng 15~ 150 điểm tỷ lệ kháng thuộc tính / hiệu quả bất lợi , duy trì liên tục 6 giây

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Côn Lôn, tăng mạnh phòng thủ và có hiệu ứng hộ thuẫn - ảnh 5Hỗn Độn Kiếm Trận

Khoảng cách sát thương rút ngắn là 0.33 giây, 1~ 20 cấp sát thương điều chỉnh là 17%~ 59%

- Bí kíp Sơ cấp đổi thành kéo dài hỗn độn kiếm trận 0.2~ 2 giây

- Bí kíp Trung cấp đổi thành làm địch giảm KTC 40%~ 200%, duy trì liên tục 4 giây

- Bí kíp Cao cấp đổi thành sau khi mở kiếm trận bản thân tăng kháng sát thương tầm xa 3%~ 30%, duy trì liên tục 10 giây

Cụ thể: Kéo dài hỗn độn kiếm trận 2 giây; KTC địch giảm 200%; kháng sát thương tầm xa bản thân tăng 30%

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Côn Lôn, tăng mạnh phòng thủ và có hiệu ứng hộ thuẫn - ảnh 6Túy Tiên Thác Cốt

Tăng tấn công cơ bản 5%~45%

Tăng tốc chạy 10~50

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Côn Lôn, tăng mạnh phòng thủ và có hiệu ứng hộ thuẫn - ảnh 7Lôi Động Cửu Thiên

Sát thương từ 1~ 20 cấp 114%~ 410% TCCB điều chỉnh làm 88%~ 318% .

- Bí kíp Sơ cấp đổi thành tấn công cơ bản từ 1~15 cấp tăng 6%~ 121%

- Bí kíp Trung cấp đổi thành thời gian chờ giảm 1~ 7 giây

- Bí kíp Cao cấp hiệu quả đổi thành mỗi lần đánh trúng giảm Tiên nhân chi lộ cùng Tiếu phong tam liên kích thời gian chờ 0. 6~ 3 giây, đồng thời có 3 giây xóa và miễn dịch thuộc tính và hiệu quả phải chịu.

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Côn Lôn, tăng mạnh phòng thủ và có hiệu ứng hộ thuẫn - ảnh 8Ngự Phong Hành

Tăng giãn cách kích hoạt thêm 4 giây

Nội công tâm pháp Côn Lôn, khi bị tấn công có tỷ lệ sinh thành hộ thuẫn bảo hộ bản thân

Khi bị tấn công có 15% tạo thành hộ thuẫn mỗi điểm nhanh nhẹn ngăn 5 sát thương, duy trì 4 giây; cách 15 giây có 100% tạo thành hộ thuẫn khi bị tấn công.

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Côn Lôn, tăng mạnh phòng thủ và có hiệu ứng hộ thuẫn - ảnh 9Kiếm Pháp-Cao

Tăng xác suất điểm choáng lên thành 15~150 điểm

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Côn Lôn, tăng mạnh phòng thủ và có hiệu ứng hộ thuẫn - ảnh 10Hỗn Nguyên Càn Khôn

Đổi thành tấn công thường hoặc tấn công kỹ năng trúng địch làm kẻ địch giảm hiệu suất hồi phục sinh lực 2%~ 20% cùng tốc chạy 1%~ 10%, tăng bản thân hút sinh lực 1%~ 7%, duy trì 3 giây, có thể cộng dồn 3 tầng.

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Côn Lôn, tăng mạnh phòng thủ và có hiệu ứng hộ thuẫn - ảnh 11Ngự Lôi Quyết

Đổi tên thành Nhất khí tam thanh: khi sinh lực giảm xuống dưới 50% có tỷ lệ lấy chân khí hộ thể hấp thu sát thương nhất định, xung quanh địch càng nhiều hấp thu sát thương càng nhiều.

10 cấp: Có 90% tỷ lệ phát động, mỗi 1 điểm nhanh nhẹn đỡ 30 sát thương, cộng dồn 10 lần, duy trì 6 giây, hấp thu sát thương đạt được hiệu quả cao nhất lúc đầu về sau hiệu quả giảm dần. Giãn cách 30 giây

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Côn Lôn, tăng mạnh phòng thủ và có hiệu ứng hộ thuẫn - ảnh 12Sương Ngạo Côn Lôn

20 cấp giới hạn sinh lực từ 30% điều chỉnh làm 95%

Thêm vào tăng KTC cơ bản 2%~ 40%, Thêm vào tăng tỷ lệ choáng cùng thời gian kháng 10~ 200

Cụ thể 20 cấp: Tăng vĩnh viễn 40% tấn công cơ bản, 95% giới hạn sinh lực, 40% KTC cơ bản, 20 điểm tốc đánh, 200 điểm tỷ lệ choáng cùng 200 điểm thời gian kháng làm chậm.

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Côn Lôn, tăng mạnh phòng thủ và có hiệu ứng hộ thuẫn - ảnh 13Thiên Thanh Địa Trọc

Điều chỉnh kẻ địch xung quang càng nhiều người, bản thân tấn công càng yếu, nhưng phòng ngự càng mạnh; kẻ địch xung quang càng ít, bản thân tấn công càng mạnh nhưng phòng ngự thêm được càng yếu

Cụ thể 10 cấp: Tăng 50 tốc đánh cùng 50% tấn công cơ bản; xung quanh xuất hiện thêm 1 kẻ địch, giảm 10 tốc đánh cùng 10% tấn công cơ bản, tăng 20% né tránh cơ bản cùng 35% KTC cơ bản, tối đa cộng dồn 5 lần

>>> Phiên bản mới VLTK Mobile: Tàng Kiếm và Côn Lôn độc chiếm BXH Top

Bạn nên đọc:

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Đường Môn, tăng sức mạnh toàn tập

Phiên bản mới Tân Kiếm Hiệp Tình Duyên vừa ra mắt 03/11 vừa qua đã có nhiều điều chỉnh cân bằng với các môn phái.

VLTK Mobile: Điều chỉnh kỹ năng phái Thúy Yên, giảm tốc độ bỏ kháng tất cả

Phiên bản mới Tân Kiếm Hiệp Tình Duyên vừa ra mắt 03/11 vừa qua đã có nhiều điều chỉnh cân bằng với các môn phái.

Hữu Phong

Đón đọc các tin Game chuyên sâu, Game Online mới 2017, Game Mobile hay nhất trên Infogame.