Seven Knights - Chi tiết bản cập nhật 15/6: Thêm mới thẻ hợp thành

| 16/06/2017 16:29

Cùng đến với chi tiết những cập nhật của Seven Knights tuần này

1/ Hợp thành Hero đặc biệt

- Bây giờ bạn có thể sở hữu Hero đặc biệt thông qua hệ thông hợp thành (Synthesis)

  • Thẻ 4* Bốn chúa tể tùy chọn

Nguyên liệu

Phí (Vàng)

Giới hạn hàng tháng

4* Bốn chúa tể x3

300.000

1

Seven Knights - Chi tiết bản cập nhật 15/6: Thêm mới thẻ hợp thành - ảnh 1

  • Thẻ 4* Cựu bốn chúa tể tùy chọn (không bao gồm Yeonhee)

Nguyên liệu

Phí (Vàng)

Giới hạn hàng tháng

4* Cựu bốn chúa tể x3

300.000

1

  • Thẻ 4 * Quân cách mạng tùy chọn

Nguyên liệu

Phí (Vàng)

Giới hạn hàng tháng

4* Quân cách mạng

300.000

1

2/ Mở bán các trang phục giới hạn

- Thời gian: 15/6 – 29/6 (2 tuần)

- Lưu ý: trang phục giới hạn đã được đánh dấu

Seven Knights - Chi tiết bản cập nhật 15/6: Thêm mới thẻ hợp thành - ảnh 2

3/ Thay đổi nhiệm vụ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng

Nhiệm vụ đặc biệt hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng đã được thay đổi và phần thưởng của nó đã được cải thiện

- Nhiệm vụ hàng ngày:

Nhiệm vụ

Phần thưởng

Hoàn thành tất cả các Nhiệm vụ hàng ngày

Thẻ Hero 4* - 6*

Tham gia phiêu lưu x3

Bánh gạo 4* - 6*

Tham gia đấu trường x2

10 key

Ngục tối hàng ngày x1

10.000 vàng

Đánh chiếm pháo đài x1

Pha lê cường hóa 4*- 6*

Mở bàn cờ x1

Thẻ Hero 3* - 6*

- Nhiệm vụ hàng tuần:

Nhiệm vụ

Phần thưởng

Hoàn thành tất cả các Nhiệm vụ hàng tuần

Thẻ Hero 6*

Tham gia boss thế giới x5

Ngọc boss 5*

Thăng hạng Hero x2

50.000 vàng

Dung hợp Hero x3

Thẻ nguyên tố 4*

Tháp địa ngục x5

Phụ kiện 4* - 6*

Tham gia đột kích x10

Asgar Ore

- Nhiệm vụ hàng tháng:

Nhiệm vụ

Phần thưởng

Check in Guild x28

Thẻ Hero 6* tùy chọn

Thám hiểm x50

Đá awaken x50

Mở khóa Hero x1

Thẻ Hero 6* tùy chọn

Tham gia đấu trường x100

Leah

Nhận Hero 6* thông qua fuse x2

Fina

- Sự kiện đi kèm:

  • Hoàn thành Ngục tối hàng ngày

Những người chơi đã hoàn thành Ngục tối trước câp nhật hôm nay sẽ không nhận được phần thường hoàn thành tất cả nhiệm vụ hàng ngày.

Vì vậy, 1 thẻ Hero 4* - 6* đã được gửi cho tất cả người chơi sau khi bảo trì kết thúc.

  • Check in Guild

Không thể hoàn thành nhiệm vụ check in Guild trong tháng 6.

Vì vậy, 1 thẻ Hero 6* tùy chọn đã được gửi cho tất cả người chơi sau khi bảo trì kết thúc

4/ Khác

- Mở bán lịch may mắn của May (từ 15/6 – update tiếp theo).

- Tăng tỉ lệ rơi Hero đặc biệt: Yeonhee và pet Rudy

Seven Knights - Chi tiết bản cập nhật 15/6: Thêm mới thẻ hợp thành - ảnh 3

- Tăng Tỷ lệ rơi Hero đặc biệt không còn chỉ khả dụng vào những thời điểm nhất định trong ngày, hiện giờ mức tăng đều có sẵn hàng ngày cho đến khi cập nhật tiếp theo.

- Hero buff rồng awaken: Daisy, Bai jiao, Victoria.

- Hero bị cấm trong Guild war: Yuri, Klahan, Miho, Dellons và Kris.

Pantsu Thỏ

Đón đọc các tin Game chuyên sâu, Game Online mới 2017, Game Mobile hay nhất trên Infogame.