Doanh nghiệp

VTC Online chính thức ra mắt thương hiệu goPlay

VTC Online chính thức ra mắt thương hiệu goPlay

Ngày 15/11/2013, Công ty cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến - VTC Online chính thức ra mắt thương hiệu goPlay.

Doanh nghiệp 15/11/2013 15:00

Thêm một doanh nghiệp rèn quân chuẩn bị phát hành game tại Việt Nam

Thêm một doanh nghiệp rèn quân chuẩn bị phát hành game tại Việt Nam

Appota là một doanh nghiệp chuyên cung cấp các giải pháp thanh toán, truyền thông cho các sản phẩm ứng dụng lớn như Appstorevn, Line, Kakao Talk...

Doanh nghiệp 11/11/2013 17:00